Biomassa

 
     
 

Descripció

La biomassa és la font d'energia renovable més antiga i la més utilitzada. La paraula biomassa s'utilitza per englobar a totes aquelles plantes que es poden cremar per produir energia. Alguns exemples són la fusta, palla i cultius energètics com el pollancre o el salze.

La radiació solar que arriba a la terra produeix llum que és convertida en matèria orgànica per les plantes i els arbres a traves de la fotosíntesi permetent així el creixement de la biomassa. Els raigs infrarojos associats a la llum del sol donen les condicions adequades per a què les plantes i cultius puguin ser recol·lectats a la tardor. Els arbres necessiten més de 50 anys per madurar; tot i això, els cultius de rotació curta poden proveir biomassa per escalfar tant un espai com l'aigua. Els residus tant de les masses forestals com de les granges també es poden utilitzar.

Advantatges

Els avantatges d'utilitzar la biomassa són:

  • És una font renovable d'energia
  • És abundant
  • Està disponible a nivell local
  • És una forma de gestionar els residus forestals i de les granges
  • Genera llocs de treball

Inconvenients

  • Els pellets necessiten un lloc d'emmagatzemament

Principis bàsics Economia
Criteris Més informació
Instal·lació