Eficiència energètica a la llar

 
     
 

Descripció

Hi ha moltes maneres d'estalviar energia a la llar amb les quals sovint no es pensa. Algunes són ben simples i impliquen la utilització dels electrodomèstics ja existents de manera més eficient. Altres requereixen algun tipus d'inversió, com ara la compra d'electrodomèstics més eficients o la potenciació de les propietats aïllants de l'estructura de l'edifici.

Invertir en mesures d'eficiència energètica permetrà reduir les factures encara que augmenti el preu de l'electricitat. Estalviar energia estalviarà recursos, reduirà la contaminació mediambiental i ajudarà a limitar l'escalfament global i el canvi climàtic.

Avantatges

Els avantatges d'utilitzar l'energia de manera eficient són:

  • Permet aconseguir grans estalvis sense cap cost, com per exemple els derivats d'apagar els electrodomèstics en lloc de deixar-los en posició 'stand-by'
  • Altres estalvis amb un cost baix
  • La inversió en productes eficients energèticament té un període curt d'amortització i la reducció en el consum elèctric allargarà la vida del producte.
  • Invertir en aïllant millorarà la condició de l'estructura de l'edifici i reduirà el nivell de condensació
  • Millora la qualitat de vida

Principis bàsics Economia
Criteris Més informació
Instal·lació