Bombes de calor

 
     
 

Descripció

Una bomba de calor és un sistema capaç d'extreure la calor de baixa temperatura de l'aire, la terra o l'aigua i concentrar-la per proporcionar calor útil per escalfar l'espai i l'aigua. Només fa falta energia per concentrar aquesta calor, de manera que pot arribar a una producció de calor de fins a quatre vegades superior a l'energia aportada. Les bombes de calor, tot i el seu nom, també poden refredar els espais a l'estiu. En aquest procés, la calor d'alta temperatura s'extreu d'un edifici i es converteix en calor de baixa temperatura que aleshores es pot difondre de nou a la terra o l'atmosfera. Per tant, un mateix sistema pot escalfar l'espai, refredar-lo i pot produir aigua calenta.

Avantatges

Els avantatges de les bombes de calor són aquests:

  • L'electricitat i la calor de baixa temperatura estan disponibles des de diferents fonts
  • Els sistemes es poden trobar en totes les mides, tant per escalfar una habitació, com una casa o diversos habitatges
  • Alguns sistemes són reversibles, de manera que poden escalfar i refredar
  • L'electricitat necessària per fer funcionar la bomba de calor pot provenir de fonts renovables
  • S'està estenent l'ús dels refrigerants naturals, que tenen un impacte mediambiental baix o nul
  • En conjunt, el sistema té molta eficiència i, per tant, un baix cost de funcionament.

Inconvenients

  • L'espai, si s'utilitza un col·lector geotèrmic
  • La baixa eficiència quan disminueix la temperatura ambient en els sistemes amb l'aire com a font
  • Els elevats costos inicials
  • El refrigerant s'ha de recuperar al final de la vida del sistema

Principis bàsics Economia
Criteris Més informació
installation