Sistemes fotovoltaics

 
     
 

Descripció

En els propers anys, no hi haurà una única font d'electricitat, sinó diverses: renovables i no renovables que es combinaran per respondre les necessitats elèctriques del planeta. És probable que l'energia fotovoltaica i eòlica esdevinguin la forma dominant de generació d'electricitat al futur.

Amb les cèl·lules solars, es pot convertir la llum del sol directament en electricitat amb el procés fotovoltaic. Com que la llum del sol es distribueix de manera uniforme, cada edifici té el potencial per generar electricitat solar localment. La teulada és el lloc més convenient per instal·lar les cèl·lules solars si està degudament orientada per tal de rebre la radiació solar.

El potencial de generació d'electricitat directament de la llum del sol és massa gran i esdevé rentable a mida que la tecnologia millora i que el preu de l'electricitat generada per fonts convencionals com combustibles fòssils augmenta.

Avantatges

  • La tecnologia es pot usar gairebé a qualsevol lloc ja que la llum del sol està disponible a tot arreu.
  • El material de producció gairebé sempre pot ser instal·lat prop del lloc de consum, per tant, s'eviten pèrdues d'electricitat per la distribució i el transport.
  • La mida de la instal·lació es pot ajustar fàcilment d'acord amb les necessitats i els recursos disponibles.
  • No es produeix contaminació pel funcionament. Tampoc emissions de gasos, residus, ni risc d'accidents físics.
  • S'ha de fer poc manteniment i reparacions perquè no hi ha parts mòbils.
  • L'electricitat es pot produir localment, el que fomenta el balanç entre energia produïda i energia consumida.

Inconvenients

  • La teulada de l'edifici pot no estar correctament orientada.
  • La tecnologia actualment és cara però els costos estan disminuint progressivament.

Principis Bàsics Economia
Criteris Més informació
Instal·lació