Fonts d'energia renovables

 
     
 

Descripció

Les fonts d'energia renovables sorgeixen directament o indirectament del Sol i impliquen cinc processos superiors:

 • absorció de la calor del Sol per produir aigua calenta (plaques solars)
 • conversió de la llum del Sol directament en electricitat (cèl·lules fotovoltaiques)
 • conversió de l'aire en moviment (vent) en electricitat (turbines eòliques)
 • conversió de la llum del Sol en aliment que permet que els arbres i les plantes creixin (biomassa)
 • concentració de la calor de baixa temperatura emmagatzemada a la massa tèrmica de la Terra (bombes de calor)

Les fonts d'energia renovables poden proporcionar calor, fred o electricitat depenent de la font que usin. L'electricitat que es produeix a partir d'una font renovable s'anomena "electricitat verda".

L'energia renovable es pot utilitzar tant a escala comunitària per fer funcionar un sistema de calefacció comunitari, aportant calefacció i aigua calenta, o bé a petita escala acoblat a una llar.

En aquest apartat es tracten els aspectes generals de l'energia renovable. Cadascun dels sistemes renovables es descriu en detall en una altra part del web.

Avantatges

Els avantatges de les fonts d'energia renovables són:

 • són abundants i estan arreu
 • no contaminen
 • la font de combustible en forma de Sol o vent és gratuïta i inesgotable

Inconvenients

Els inconvenients són:

 • les variacions diürnes (diàries), cosa que significa que la producció energètica no es pot controlar
 • les variacions d'estació també eviten que es pugui controlar la producció energètica
 • la font és difusa, de manera que el 'captador' o 'absorbidor' ha de ser considerablement gran

Principis Bàsics Economia
Criteris Més informació
Instal·lació