Solar passiu

 
     
 

Descripció

Els processos naturals bàsics utilitzats en l'arquitectura solar passiva són fluxos tèrmics d'energia, associats amb la radiació, la conducció i la convecció natural. Quan la llum del sol incideix sobre un edifici, els materials d'aquest poden reflectir, transmetre o absorbir la radiació solar. A més, la calor produïda pel sol causa un moviment d'aire. Aquestes respostes bàsiques a la calor sel Sol han fet que es dissenyin elements, tipus de materials i ubicacions que puguin proporcionar l'efecte de refredament i d'escalfament a la llar.

Aquesta forma d'arquitectura es remunta a l'inici de l'establiment a un lloc dels humans i se'n poden veure exemples al camp i als cascs antics de les ciutats.

Les tècniques solars passives milloren el confort perquè eviten el guany solar. Per tant, les temperatures interiors són molt més uniformes, sobretot si també es compta amb ventilació natural.

Avantatges

Els avantatges de l'arquitectura solar passiva són:

 • la reducció del guany solar a l'estiu i, per tant, la disminució de la necessitat de refredament
 • l'increment del guany solar a l'hivern i, per tant, la disminució de la necessitat d'escalfar
 • com que només s'utilitzen elements passius no es consumeix energia i no es contamina
 • la rendibilitat, ja que els elements passius tenen una vida similar a la del mateix edifici
 • la millora de l'aparença de l'edifici, ja que s'usen elements arquitectònics tradicionals
 • poc ús de combustibles fòssils
 • es redueix el ritme del canvi climàtic
 • poc soroll provocat pels aparells d'aire condicionat

Inconvenients

Els inconvenients de l'arquitectura solar passiva són:

 • és millor aplicar els elements quan es dissenya l'edifici
 • potser l'edifici no estarà adequadament orientat per millorar el guany solar a l'hivern
 • en algunes àrees protegides no serà possible canviar l'aparença externa de l'edifici
 • en algun tipus de construcció serà difícil acoblar elements solars passius

Principis bàsics Economia
Criteris Més informació
Instal·lació