Escalfament solar d'aigua

 
     
 

Descripció

La calor que prové del Sol es pot utilitzar per subministrar aigua calenta. La manera més senzilla d'escalfar l'aigua és tenir-la fluint per tubs que estiguin exposats a la llum solar. Aquests tubs estan en una capsa plana anomenada 'captador' que es pot instal·lar a la teulada.

El component infraroig de la llum solar indueix l'escalfament quan impacta en un absorbidor. Si l'absorbidor està format per una sèrie de tubs pels quals l'aigua flueix, aleshores aquesta calor solar és transmesa a l'aigua produint l'escalfament.

Un captador estàndard fa dos metres de llarg per un d'ample. Aquests captadors es poden instal·lar fàcilment a la teulada d'una casa si aquesta està degudament orientada per tal de rebre llum solar durant la major part del dia.

Avantatges

Els avantatges de l'escalfament solar d'aigua són:

  • l'única energia externa necessària és per bombejar l'aigua a través del captador solar
  • captura l'energia de la llum del Sol, que d'una altra manera no s'aprofitaria
  • les emissions mediambientals són insignificants
  • en funció de la ubicació pot subministrar fins a un 60% de les necessitats d'aigua calenta

Inconvenients

  • algun possible impacte visual als voltants
  • menys aigua calenta a l'hivern que a l'estiu
  • la producció depèn del clima

Principis bàsics Economia
Criteris Més informació
Instal·lació