Ús sostenible de l’energia

 
     
 

Fés l’enquesta per avaluar el potencial de la teva vivenda en quant a eficiència i energia”

L’ús creixent de combustibles fòssils ha provocat alts nivells de contaminació i l’esgotament de recursos disponibles amb facilitat. L’ús d’energia comporta l’emissió de contaminants a la regió com ara diòxid de sofre i òxid nitrós, cosa que provoca la pluja àcida, i monòxid de carboni i partícules d’hidrogen que poden afectar la salut.

La formació de diòxid de carboni com a conseqüència de la combustió porta a un problema de contaminació global ja que aquest gas es concentra a l’atmosfera superior. Això altera el balanç de radiació entre la radiació solar entrant i la reflectida i contribueix a l’escalfament global i al canvi climàtic.

Sostenibilitat

La contaminació mediambiental, l’esgotament dels recursos i l’ús de l’energia condueixen a l’escalfament global i són fenòmens interrelacionats i interdependents. Quan hi havia menys població terrestre i l’ús energètic era inferior, l’impacte dels humans sobre els ecosistemes naturals era petit. Ara que la població ha crescut considerablement, també ho ha fet l’ús de l’energia. Aquest impacte és molt major i està afectant els ecosistemes de la terra a uns nivells incontrolables. Per tant, el nostre ús de l’energia no és sostenible, ni tan sols per una generació més, i convé que l’energia es valori com una cosa escassa i valuosa. Això s’hauria de reflectir en les nostres accions diàries com per exemple, fent el camí cap a l’escola o el lloc de treball a peu o en bicicleta i no en cotxe.

La definició comuna de sostenibilitat és el desenvolupament que conjuga les necessitats del present sense comprometre les de les generacions futures per assolir les pròpies necessitats.

Aquesta definició inclou tots els impactes humans sobre el medi ambient i és més àmplia que el simple fet de reduir l’ús energètic. La Unió Europea ha adoptat, des de l’any 1992, la sostenibilitat com un dels criteris clau a l’hora d’incorporar noves directives i regulacions i a l’hora de desenvolupar la resposta europea al canvi climàtic.

A la segona Cimera de la Terra, celebrada el 2002 a Johannesburg, es va acordar que hi havia una necessitat urgent d’informar i educar les persones sobre maneres d’adaptar-se a estils de vida més sostenibles i la dècada del 2005 al 2015 s’ha declarat per la Unesco com la dècada de l’Educació per a un Desenvolupament Sostenible (ESD).

Aquesta pàgina web és la nostra resposta per encoratjar les persones a fer la seva aportació a l’hora de desenvolupar un estil de vida més sostenible i, en especial, a limitar el canvi climàtic.

Avantatges

Els avantatges d’un ús sostenible de l’energia són:

  • s’usa l’energia de manera més eficient
  • s’utilitza menys energia
  • s’allarga la disponibilitat de fonts d’energia basades en els fòssils
  • es redueix la contaminació associada a l’ús d’energia
  • s’assegura un futur energètic més sostenible
  • es redueix la necessitat de transportar energia a distàncies llargues perquè es recorre a recursos autòctons
  • es limita l’impacte de l’escalfament global
  • es redueix la probabilitat del canvi climàtic
  • es minimitza el risc de canvis climàtics irreversibles

Esgotament de recursos

Cicle del carboni

   

Gasos d’efecte hivernacle i escalfament global

Economia d’un ús sostenible de l’energia

   

Més informació