Microeòlica

 
     
 

Descripció

El vent deriva de la forma en que el Sol escalfa les diferents àrees de la superfície terrestre. Per exemple, durant el dia, l'aire que està sobre la terra s'escalfa més ràpidament que l'aire que està a sobre el mar pel que l'aire circula del mar cap a terra originant les brises marines.

El molí de vent, conté un conjunt de pales que capten el vent i el converteixen en energia mecànica: després, amb un generador aquesta energia mecànica es transforma en energia elèctrica. Els aerogeneradors moderns van des de turbines petites de 1,5 m a turbines enormes conectades directament a la xarxa de manera individual o en clústers anomenats parcs eòlics.

Aquestes pàgines es centren més en les microturbines eòliques, que són útils per cases o comunitats, que en grans turbines.
Els avantatges i inconvenients d'aquesta tecnologia són:

Avantatges

  • Les microturbines eòliques correctament dimensionades i instal·lades donen un bon retorn del capital invertit.
  • En condicions de vent apropiades les turbines de vent poden generar en moments amb poca llum amb el que son un complement perfecte pels panells fotovoltaics.
  • Les turbines eòliques poden integrar-se en edificis ja existents sense grans complicacions.

Inconvenients

  • Les turbines eòliques fan soroll mentre funcionen.
  • Hi ha grups de gent que no són partidaris dels aerogeneradors. Per això es recomana consultar amb els veins si es vol posar un a casa.
  • L'eficiència de la turbina depèn de les condicions de vent del lloc en concret.
  • No tots els edificis tenen la capacitat estructural de suportar les turbines a sobre.

Principis bàsics Economia
Criteris Més informació
Instal·lació