Biomasa

 
     
 

Popis

Biomasa je nejstarší a nejběžněji využívaný zdroj obnovitelné energie. Biomasa je společný termín pro veškerý materiál rostlinného původu, který lze spálit k výrobě energie. Příkladem může být dřevo, sláma a energetické plodiny, jako například vrba nebo topol.

Sluneční záření dopadající na Zem produkuje světlo. To je rostlinami a stromy přeměňováno na organické materiály díky fotosyntéze, která této biomase umožňuje růst. Infračervené paprsky jako součást slunečního záření poskytují vhodné podmínky pro růst těchto plodin a rostlin, které tak mohou být na podzim sklízeny. Zrání stromů trvá mnohem déle - až 50 let či více; rychle rostoucí plodiny lze však pěstovat speciálně pro zajištění biomasy k prostorovému vytápění či ohřevu vody. Využitý může být i lesní či zemědělský odpad.

Nejběžnějším využitím biomasy je nahrazení oleje či hnědého uhlí v topných kotlích.

Výhody

Výhody používání biomasy jsou:

  • je to obnovitelný zdroj energie
  • je hojně rozšířená
  • její všeobecná místní dostupnost
  • zužitkování lesního či zemědělského výrobního odpadu
  • vznik místního průmyslu a pracovních míst

Nevýhody

  • nelze využívat v bezemisních zónách
  • pelety vyžadují určité skladovací prostory

Základní principy Ekonomika
Kritéria Další informace
Instalace