Energetická účinnost v domácnostech

 
     
 

Popis

Pro úsporu energie v domácnosti existuje mnoho možností, které nemusí být vždy zjevné. Některé nápady jsou jednoduché a týkají se efektivnějšího používání stávajících přístrojů. Další možnosti jistou formu investice, jako například nákup účinnějších přístrojů či zlepšování izolačních vlastností konstrukce budovy.

Investice do opatření zvyšujících energetickou účinnost bude mít za následek nižší účty za energie, i když její ceny vzrostou. Úspora energie se odrazí na úspoře zdrojů, snížení znečištění životního prostředí a omezení globálního oteplování a klimatických změn.

Výhody

Výhody vyplývající z efektivnějšího využívání energie jsou:

  • mnoha úspor je možné dosáhnout zadarmo, např. vypínáním spotřebičů místo ponechávání v pohotovostním režimu
  • dalších úspor je možné dosáhnout s nízkými náklady
  • investice do energeticky účinných výrobků se zpravidla rychle vrátí, zatímco snižování spotřeby elektrické energie potrvá po celou dobu životnosti daného výrobku
  • investice do izolace zlepší stav konstrukce budovy a sníží míru kondenzace
  • zvýšená kvalita života

Základní principy Ekonomika
Kritéria Další informace
Instalace