Základní principy

 
     
 

Teplo se může ztrácet následovně:

  • únikem konstrukcí budovy
  • prouděním díky ztrátám z ventilace spojeným s nedostatečně těsnícími okny a vchodovými dveřmi

Úkolem izolace je snížit míru úniku tepla prouděním vzduchu. Odvětrání prostoru nahradí otevírání a zavírání oken. Pokud okno nemá žádný vhodný ventilační otvor, bude jej nutné otevírat dost na to, aby bylo dosaženo dobré kvality vzduchu v místnosti, ale ne tolik, aby docházelo k nadměrným tepelným ztrátám.

Ztráty způsobené netěsností lze snížit přidáním těsnící pásky mezi okenní rám a zdivo a mezi okno a jeho rám.

Ztráty způsobené slunečním zářením lze redukovat pouze snížením míry prostupu tepla konstrukcí budovy.

Kritéria Ekonomika
Instalace Další informace