Kritéria

 
     
 

Použití v domácnosti

Své domovy vytápíme proto, aby nám bylo teplo bez ohledu na venkovní teplotu. Pokud se venku ochladí, zůstává vnitřní teplota stejná, ale k jejímu udržení je zapotřebí více energie, a to z toho důvodu, že s rostoucím rozdílem mezi vnitřní a venkovní teplotou se zvyšují také tepelné ztráty, které je pro zachování tepelné pohody třeba kompenzovat vyšší produkcí tepla.

Nejvíce tepla se ztrácí zdmi, protože je to největší plocha vystavená klimatickým jevům hned po oknech, která jsou druhým největším zdrojem tepelných ztrát.

Na výrazném snížení tepelných ztrát se podílí hlavně stáří budovy, neboť novější obydlí mají mnohem vyšší úroveň izolace než starší obydlí. Některé kroky k redukci tepelných ztrát jsou snadné, jiné však vyžadují pomoc specialistů.

Ne všechny budovy mají stejnou úroveň tepelné izolace; starší domy po celé EU mají sklon k nižší úrovni izolace než novější domy. Například před rokem 1965 neexistoval žádný oficiální požadavek na instalaci jakékoli izolace v domech ve Velké Británii, dnes je však doporučována izolace o síle alespoň 250mm v prostoru mezi střechou a stropem, 50mm či výše ve zdivu a 100mm pod podlahou. Nové domy mohou být nejen dobře izolované, mohou být též orientovány tak, aby byl maximalizován zisk ze slunečního záření během zimních měsíců.

Tepelné ztráty budovy lze vypočítat pomocí tepelných vlastností dané stavby a programu eheat. (Odkaz na úvod k programu eheat)

Působení klimatu

Hlavními vlivy jsou:

  • blízkost k moři - ať už Středozemnímu či severním mořím, které zmírňují extrémní výkyvy teplot v zimě i v létě
  • vzdálenost od rovníku, na které záleží výška slunce na obloze a též nižší zisk ze slunečního záření v kterékoli roční době
  • nadmořská výška, přičemž vysoko položené či horské oblasti jsou chladnější díky vyšším ztrátám vyzařovaného tepla v průběhu noci
  • přítomnost větru, která zvyšuje míru tepelných ztrát přes konstrukci budovy díky tzv. faktoru "chladného větru"; pobřežní oblasti inklinují k větší větrnosti než vnitrozemské z důvodu rozdílných teplot mezi mořem a souší
  • déšť má úplně stejný vliv jako vítr, neboť zvyšuje tepelné ztráty díky proudění chladnějšího vzduchu poté, co je "teplá" vrstva vzduchu v blízkosti budovy eliminována tzv. faktorem "chladného deště"
  • v případě působení větru i deště najednou jsou tyto "chladivé" faktory znásobeny

Působení životního prostředí

Navenek se působení životního prostředí nijak neprojevuje. Interní dopady mohou nastat v místech, kde může společný vliv větru a deště způsobovat pronikání vlhkosti přes tepelný most mezi vnitřní a vnější vrstvou zdiva, ačkoli byla jeho dutina izolována.

Instalace Další informace
Ekonomika