Instalace

 
     
 

Okna
Ke snížení tepelných ztrát je možné ve stávajícím okenním rámu nahradit jednoduché okenní tabule za dvojité (nebo dokonce trojité) okenní tabule. Pro zamezení úniku tepla mezi těmito tabulemi je buď z tohoto prostoru částečně odsán vzduch, anebo je tento prostor vyplněn nějakým inertním plynem, například argonem. To, zda bude nutné vyměnit celý okenní rám, bude záležet na typu a stavu daného rámu a na tom, zda je dobře utěsněný vůči zdivu.

Zdi
Nejvyšších úspor tepelné energie lze dosáhnout izolací zdí. Pokud je mezi vnitřním a vnějším zdivem nějaká dutina, bude možné zeď izolovat kdykoliv. Pokud taková dutina ve zdivu není, mohou být zdi izolovány zevnitř či zvenčí. Vnější izolace není snadná, neboť vyžaduje též ochranu před vlivy počasí a obvykle tak bude vyžadovat instalaci odborníkem.

Za interiérový radiátor lze na zeď nalepit speciální hliníkové reflexní fólie tak, aby nebyly viditelné. Teplo vydávané radiátorem bude potom odráženo zpět do místnosti, čímž se minimalizují ztráta tepla unikajícího zdivem.

Střecha a podlaha
Pro střechy i podlahy existuje řada různých izolačních materiálů. Je-li dostupný půdní prostor mezi stropem místnosti a střechou, napoví jeho kontrola o stavu a úrovni izolace. Pokud nebude izolace tohoto prostoru dostatečná, je obvykle možné přidat další izolační materiál za relativně nízké náklady, které mohou být často hrazeny z určitých příspěvků či dotací. Pokud půda není dostupná, může být izolace přidána pod strop, pokud to výška místnosti umožňuje, anebo na střechu, je-li plochá.

Zpravidla nebude možné zjistit, zda je nějaká izolace pod podlahou, nemá-li dům dřevěné podlahy. Izolaci pod podlahou budou mít spíše novější domy. Určitý stupeň izolace poskytují též podlahové koberce.

Termostaty
Velmi často bývá ve všech částech domu udržována stejná teplota. Není však vůbec nutné, aby bylo ve všech místnostech stejné teplo - obývací prostory jsou nejdůležitější, zatímco ložnice mohou být chladnější. Někdy může být žádoucí ponechat vyšší teplotu, například v koupelně, čehož je často dosahováno pomocí lokálního elektrického vytápění. Naproti tomu jsou někdy vyšší teploty dosahovány v kuchyni díky teplu uvolňovanému při vaření.

Jedním z nejsnazších způsobů úspory energie je regulace teploty! Té lze dosáhnout instalací termostatických ventilů na radiátorech, díky nimž je možné upravovat teplotu každého pokoje. U programovatelných termostatů lze snížit teplotu v době, kdy je rodina mimo domov, v práci, ve škole či na dovolené. Snížení teploty o jeden stupeň uspoří okolo 6% tepelné energie! Pokoj, který není delší dobu užíván, může být vytápěn pouze na 16°C místo 20°C při jeho běžném užívání.

Větrání
Správné větrání je klíčem k zamezení zbytečných tepelných ztrát! Při větrání místností otevřete okno dokořán, ale pouze na krátkou dobu, aby se v pokoji vyměnil vzduch, aniž by se stihly ochladit zdi a nábytek.

Ventilace vzduchu
Až 25% tepelné energie lze uspořit správným větráním. Při větrání otevřete okna dokořán po dobu asi 5 minut, poté je zavřete. Tím se v místnosti vymění vzduch, ale neochladí se nábytek a zdi (které by se tak musely znovu ohřívat). Ponechání pouze málo otevřených oken umožňuje nepřetržitou výměnu vzduchu. Jejich přílišné otevření by způsobovalo tepelné ztráty.

Ostatní způsoby úspory tepelné energie
Radiátory nezakrývejte, neboť tím redukujete přenos tepla. Přítomnost kusů nábytku či záclon mezi radiátory a interiérem místnosti omezí cirkulaci vzduchu směrem doprostřed místnosti a více tepla tak bude ztraceno jeho únikem okny a zdmi. Odstraněním těchto překážek lze uspořit až 10% tepelné energie!

Vztah mezi teplotou vzduchu a jeho vlhkostí je též velmi důležitý. Tepelná pohoda je stejná, pokud je vlhkost 50 - 65% a teplota 21 stupňů nebo vlhkost 30% a teplota 23 stupňů; v prvním případě však uspoříte 12% tepelné energie.

Neumísťujte ledničku do blízkosti radiátoru či trouby. Oba spotřebiče vydávají teplo a lednice bude pracovat efektivněji v chladnějším prostředí. Pokud je lednice umístěna do blízkosti zdroje tepla, potřebuje k udržení své vnitřní teploty více elektrické energie.

Lidský faktor - nezapomínejte, že každý z nás je tím nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím spotřebu energie; vždy zvažte, jak a kde je energie spotřebovávána a jak může být uspořena.

Ekonomika Další informace