Tepelná čerpadla

 
     
 

Popis

Tepelné čerpadlo je systém, který je schopen získávat druhotné teplo ze vzduchu, země či vody a koncentrovat jej tak, aby bylo využitelné pro vytápění prostoru a ohřev vody. Energie je vyžadována pouze pro koncentraci tohoto tepla, tepelný výkon tak čtyřikrát převyšuje energetický příkon. Tepelná čerpadla (i přes svůj název) mohou v letním období poskytovat také chlazení prostoru. Při těchto procesech je jakostní teplo extrahováno z budovy a přeměňováno na druhotné teplo, které tak může být uvolňováno zpět do země či do atmosféry. Proto dokáže jediný systém poskytovat prostorové vytápění, chlazení i ohřev vody.

Výhody

Výhody tepelných čerpadel jsou:

  • Elektřina i druhotné teplo jsou dostupné z mnoha různých zdrojů
  • Systémy jsou dostupné ve všech velikostech, od vytápění jedné místnosti až po vytápění jednoho či více domů
  • Některé systémy jsou schopné inverze, mohou tak vytápět i chladit
  • Elektrická energie pohánějící tepelná čerpadla může též pocházet z obnovitelných zdrojů
  • Začínají se používat přírodní chladící kapaliny, které mají nulový či velmi malý dopad na životní prostředí
  • Systém má vysokou celkovou účinnost a jeho provozní náklady jsou tedy nízké.

Nevýhody

  • Prostor, je-li používán podzemní kolektor
  • Účinnost klesá se snižující se teplotou vzduchu, je-li vzduch zdrojem tohoto systému
  • Vyšší pořizovací náklady
  • Chladící kapalinu bude třeba po uplynutí životnosti systému obnovit.

Základní principy Ekonomika
Kritéria Další informace
Instalace