Základní principy

 
     
 

Tepelné čerpadlo se skládá ze dvou tepelných výměníků nazvaných výparník a kondenzátor, kompresoru, expanzního ventilu a chladící kapaliny, která je čerpadlem hnána celým tímto systémem. Celý tento systém doplňuje kolektor, který je nutný pro čerpání druhotného tepla ze zdroje, a rozvodný systém k rozvádění a uchovávání jakostního tepla.

Součásti systému zemního tepelného čerpadla
 
 

(Obr. - /shora dolů/ - Tepelné čerpadlo; Kompresor; Výparník; Kondenzátor; Teplovodní rozvodný systém; Expanzní ventil; Zemní tepelný výměník) Existují systémy tepelných čerpadel, které jsou vhodné pro dodatečnou montáž i nové budovy. Jako zdroje lze využít vzduchu, země či vody, přičemž poslední dva jmenované mají vyšší účinnost díky velice stálé teplotě těchto zdrojů v zimním období.

Kritéria Ekonomika
Instalace Další informace