Kritéria

 
     
 

Použití v domácnosti

Dříve než začnete uvažovat o systému tepelného čerpadla pro Vaši domácnost, je třeba zvážit několik následujících základních podmínek:

  • má být požadovaný topný systém samostatný nebo společný?
  • je opravdu třeba vyměnit stávající systém?
  • vyplatí se zvažovat využití obnovitelného zdroje energie?
  • je instalace tepelného čerpadla pro Vaši domácnost možná?

Působení klimatu

Množství obnovitelného tepla, které lze dodávat danému systému tepelného čerpadla, záleží na geografické poloze budovy i na jejích tepelných ztrátách.

 

Střední měsíční teploty v přímořském (Lerwick, UK) a kontinentálním klimatu (Varšava, Polsko)

Je-li zima relativně mírná pouze s několika teplotními extrémy, je topná sezóna charakteristická nižší potřebou tepla, ale po delší období. Čím teplejší je klima, tím vyšší bude teplota zdroje a efektivnější provoz tepelného čerpadla. Z toho vyplývá, že tepelná čerpadla mohou být velmi účinná s velmi vysokým potenciálem.

Dopady na životní prostředí

Nejvážnější dopady na životní prostředí jsou ty, které souvisejí s výrobou elektrické energie z fosilních paliv, majících za následek průměrnou produkci emisí oxidu uhličitého pro Českou republiku ve výši cca 1Kg/kWh elektřiny. V tabulce níže je uvedeno srovnání emisí CO2 na jednu kWh tepla. Z tabulky je patrné, že tepelná čerpadla produkují méně CO2 než ostatní zdroje tepla díky jejich vysoké účinnosti a schopnosti koncentrovat obnovitelné teplo. Všimněte si, že kdyby byla elektrická energie generována z obnovitelných zdrojů, nebyly by do životního prostředí uvolňovány žádné emise.


Zdroj tepla

Kg CO2 na 1 kWh tepla
Olejový kotel 0.27
Plynový kotel 0.19
Tep. čerpadlo 0.12*

* poměr tepelný výkon/spotřebovaná elektrická energie je 3,5

Další možný dopad hrozí u zemního kolektoru, u kterého může dojít k úniku solného roztoku do podzemní vody, je-li potrubí kolektoru poškozené nebo netěsné.

Instalace Další informace
Ekonomika