Instalace

 
     
 

Systémy tepelných čerpadel mohou snadno nahrazovat kotle na fosilní paliva, jako například olej či uhlí, anebo elektrické kotle. Je-li teplo rozváděno radiátory, může být horká voda vedena přímo do vodovodních radiátorů. Je-li rozvod tepla plněn teplým vzduchem, mohou tepelná čerpadla tento teplý vzduch dodávat přímo.

Zlatým pravidlem je dimenzovat tepelné čerpadlo tak, aby produkovalo zhruba 90% požadovaného tepla, a v případě opravdu chladných měsíců použít dodatečný zdroj tepla, jako například elektrický radiátor nebo krb na dřevo.

Při běžných podmínkách a u běžných rodinných domů se délka potrubí kolektoru podzemního tepelného čerpadla bude pohybovat mezi 30m pro tepelný výkon 3 a 100 m pro 10 kW. Potrubí kolektoru může být položeno buď v horizontálním výkopu nebo vertikálně vloženo do speciálního hloubkového vrtu. Vrtání díry vyžaduje přístupnost vrtné soupravy, zatímco horizontální výkop vyžaduje přístup na zahradu nebo na otevřený prostor.

Horizontální výkop musí mít dostatečnou hloubku, aby podzemní teplota nebyla nijak ovlivňována okolní teplotou vzduchu. Ve střední Evropě bude dostatečnou hloubkou 0,9m, zatímco v severní Evropě bude vyžadováno 1,2m nebo dokonce 1,5m

Ekonomika Další informace