Fotovoltaické systémy

 
     
 

Popis

V nadcházejících letech již nebude pouze jeden specifický zdroj elektrické energie, ale mnoho obnovitelných (a neobnovitelných) zdrojů elektřiny, které budou kombinovány dle potřeb naší planety. Fotovoltaická energie a větrná energie se v budoucnosti zřejmě stanou dominantní formou výroby elektrické energie.

Díky fotovoltaickému procesu mohou solární články přeměňovat sluneční záření přímo na elektrickou energii. Vzhledem k rovnoměrné distribuci slunečního záření má každá stavba možnost vyrábět solární elektřinu lokálně. Nejvhodnějším místem k umístění solárních článků je střecha, je-li však správně orientovaná pro příjem slunečního záření.

Možnosti přímé výroby elektřiny ze slunečního záření jsou veliké a stávají se stále více nákladově efektivní díky zdokonalující se technologii a stoupajícím cenám za elektrickou energii vyráběnou z konvenčních zdrojů, jakými jsou fosilní paliva.

Výhody

  • Tuto technologii lze využít téměř kdekoliv, neboť sluneční záření je přítomné všude.
  • Zařízení na výrobu elektřiny lze téměř vždy instalovat v blízkosti místa její spotřeby, a proto eliminovat její ztráty při distribuci a dopravě.
  • Velikost zařízení lze snadno přizpůsobit potřebám a dostupným zdrojům.
  • Nevzniká žádné provozní znečištění, žádné uvolňování plynů, žádný odpad, žádné riziko újmy na zdraví.
  • Je zapotřebí velmi málo údržby či oprav, neboť nejsou používány žádné pohyblivé díly.
  • Elektřinu lze vyrábět lokálně a podporovat energetickou střídmost za účelem vyvážení energie vyrobené a spotřebované.

Nevýhody

  • Střecha budovy musí být vhodně orientována, tj. směřovat na jih.
  • Tato technologie je v současné době nákladná, ale tyto náklady stále klesají.

Základní principy Ekonomika
Kritéria Další informace
Instalace