Obnovitelné zdroje energie

 
     
 

Popis

Obnovitelné zdroje energie přímo či nepřímo vyplývají ze slunečního záření a zahrnují pět hlavních procesů

 • absorpce tepla ze slunečního záření k tvorbě horké vody (solární ohřívače vody)
 • přeměna slunečního záření přímo na elektrickou energii (fotovoltaické či solární články)
 • přeměna pohybujícího se vzduchu (větru) na elektrickou energii (větrné turbíny)
 • přeměna slunečního záření na živiny, které umožňují růst rostlin a stromů (biomasa)
 • koncentrace málo vydatného tepla uloženého v tepelné zemské hmotě (tepelná čerpadla)

Obnovitelné zdroje energie mohou v závislosti na použitém zdroji poskytovat vytápění, chlazení či elektrickou energii. Elektrické energii vyrobené z obnovitelného zdroje se říká "zelená elektrická energie".

Výhody

Výhodami obnovitelných zdrojů energie jsou:

 • jsou v přírodě bohatě zastoupené a velmi dostupné
 • neznečišťují životní prostředí
 • energetické zdroje ve formě slunečního záření či větru jsou zcela zdarma a nevyčerpatelné

Nevýhody

Nevýhodami jsou:

 • každodenní výkyvy, které znamenají, že výstupní výkon nelze kontrolovat
 • sezónní výkyvy též brání kontrole výstupního výkonu
 • rozptýlené zdroje, takže plocha kolektoru či nároky jiného absorpčního zařízení jsou značné

Základní principy Ekonomika
Kritéria Další informace
Instalace