Solární ohřev vody

 
     
 

Popis

Teplo ze slunečního záření lze použít k ohřevu vody. Nejjednodušší způsob ohřívání vody je její proudění v trubkách, které jsou vystaveny slunečnímu záření. Tyto trubky jsou uzavřeny v plochém pouzdru nazvaném solární vodní panel, který lze připevnit na střechu.

Infračervená složka slunečního záření způsobuje ohřívání při dopadu na světlo pohlcující plochu. Pokud je tato pohlcovací plocha tvořena řadou trubek, ve kterých proudí voda, potom je toto solární teplo předáváno do vody, čímž vzniká solární ohřev vody.

Typický solární panel je 2 metry dlouhý a 1 metr široký, takové panely se nejsnáze montují na střechu budovy, je-li vhodně orientována pro příjem slunečního záření po většinu dne.

Výhody

Výhody solárního ohřevu vody jsou:

  • k čerpání vody přes solární kolektor je zapotřebí pouze jeden externí zdroj energie
  • zachycení energie ze slunečního záření, která by jinak nebyla využita
  • zanedbatelné znečištění životního prostředí
  • na základě umístění lze až ze 60% nahradit potřeby horké vody

Nevýhody

  • možné vizuální dopady na okolí
  • méně horké vody v zimě než v létě
  • výkon závisí na podnebných podmínkách

Základní principy Ekonomika
Kritéria Další informace
Instalace