Vítejte!

 
     
 

Tato internetová stránka vám pomůže identifikovat activity, kterými můžete přispět k ochraně životního prostředí, zamezení skleníkového efektu a snížení produkce skleníkových plynů.

Ideálním místem pro využití obnovitelných zdrojů energie jsou i místa její spotřeby, například budovy. Proto se na těchto stránkách věnujeme možnostem využití obnovitelných zdrojů energie v domech a domácnostech, kde můžou sloužit jako zdroj tepla nebo chladu, teplé vody a elektrické energie.

Zatímco v současnosti pochází většina využité enegrie z fosilních paliv, jako jsou uhlí, zemní plyn a ropa, přechod na obnovitelné zdroje energie umožní využití jejich služeb bez zvýšených negativních dopadů na životní prostředí.

Zároveň tím šetříte vlastní finanční prostředky, energii a snižujete množství znečištění, spojené s výrobou a spotřebou energie.

Pro školy máme k dispozici sadu praktických aktivit zaměřujících se na možnosti předcházení klimatickým změnám za využití obnovitelných zdrojů energie. Prevence klimatických změn je důležitá součást Desetiletí vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj, iniciované organizací UNESCO. Pokud mate zájem o konkrétní učast na těchto aktivitách, prosím, kontaktujte nás.