Mikrovítr

 
     
 

Popis

Vítr, nebo-li pohyb vzduchu, je způsobován proměnlivým ohříváním různých míst na zemském povrchu slunečním zářením. Například během dne je u pobřeží vzduch nad pevninou ohříván rychleji než voda v moři, a proto vzduch proudí z moře nad pevninu a vytváří přímořský vánek.

Větrný mlýn ve své nejjednodušší formě sestává z plachet, které přeměňují pohybovou energii vzduchu, který zachytí, do rotační (mechanické) energie hřídele; tu lze pomocí generátoru přeměnit na energii elektrickou. Velikost moderních větrných generátorů se pohybuje od velmi malých turbín o rozsahu 1,5m či méně, které lze použít v domácnosti, až po turbíny s velkým rozsahem, které jsou připojeny přímo do elektrické sítě ať už jednotlivě či ve skupinách, kterým se říká větrné farmy.

Tyto stránky se zaměřují na mikrovětrné turbíny, které jsou oproti velkým komerčním turbínám vhodné pro použití v domácnostech či pro společné využití skupinou uživatelů. Hlavní výhody a nevýhody této technologie jsou:

Výhody

  • Jsou-li vhodně dimenzovány a umístěny, je návratnost investice do mikrovětrných turbín dobrá, ať už je její výše jakákoli.
  • Při příznivých povětrnostních podmínkách dokáží větrné turbíny generovat elektrickou energii i v době nízké intenzity světla a mohou se tak při tvorbě elektrické energie skvěle doplňovat se solárními panely.
  • Turbíny lze montovat na stávající budovy, aniž by tím byly nějak významně narušovány, pokud byly schváleny jako konstrukčně vhodné.

Nevýhody

  • Jsou-li větrné turbíny v provozu, dělají hluk.
  • Určité části veřejnosti a některým zájmovým skupinám se turbíny nelíbí. Doporučujeme proto, abyste instalaci plánovaného zařízení anebo turbíny nejprve projednali se svými sousedy.
  • Účinnost turbíny záleží na povětrnostních podmínkách v navrženém místě instalace.
  • Ne všechny budovy jsou konstrukčně způsobilé na to, aby na ně byly turbíny instalovány.

Základní principy Ekonomika
Kritéria Další informace
Instalace