Energiasäästlikkus kodus

 
     
 

Kirjeldus

Energia säästmiseks kodus on mitmesuguseid võimalusi, mis esmapilgul ei pruugi tunduda iseenesestmõistetavad. Mõned sammud on lihtsad ja puudutavad olemasolevate seadmete tõhusamat kasutamist. Teised võimalused nõuavad teatavaid investeeringuid, olgu see siis tõhusamate seadmete ostmine või maja piirdekonstruktsioonide soojustuse paremaks muutmine.

Investeermine vahenditesse, mis tõstavad energiasäästlikkust muudab elektriarved väiksemaks isegi juhul, kui elektrihinnad tõusevad. Energia kokkuhoiuga säästame ressursse, vähendame keskkonnareostust ja aitame kaasa globaalse soojenemise ning kliimamuutuste vähenemisele.

Eelised

Energiasäästlikkuse eelised:

  • energiat on mitmel moel võimalik säästa ilma igasuguse kuluta, näiteks võtta seadmed vooluvõrgust välja, mitte jätta neid ootere¾iimile;
  • energiasäästlikkust on võimalik saavutada väikeste kulutustega;
  • investeering energiatõhusatesse toodetesse tasub end reeglina kiiresti ära. Energiat tarbitakse aga vähem seadme kogu kasutusaja jooksul;
  • soojutusse investeerimine parandab maja piirdekonstruktsioonide olukorda ja vähendab läbi selle kondensatsiooni määra;
  • paraneb elukvaliteet.

Põhimõtted Majanduslik otstarbekus
Kriteeriumid Nõuanne
Paigaldamine