Nõuanded ja edasine informatsioon

 
     
 

Euroopa Liit on oma eesmärgiks võtnud kasutada elektri tootmiseks taastuvenergiaallikaid ning eraldi eesmärgina arutatakse taastuvenergiaallikate kasutamist ka soojuse tootmiseks. Kui soovite oma kodus kasutusele võtta mõnd taastuvenergiaallika liiki, siis iga peatüki lõpus leiate veebiaadressid, mis tegelevad vastava alaga Eestis.

Üldist informatsiooni energiasäästu kohta võite leida järgnevatelt veebilehekülgedelt:

Energiasäästu portaal pakub infot ning nõuandeid energiasäästuks kodus, tööl ja tööstuses.
http://www.kokkuhoid.energia.ee

Energiasäästubüroo pakub informatsiooni eraisikutele ja korteriühistutele, kohalikele omavalitsustele, teenindus- ja tööstusettevõtetele. Kodulehelt leiab energiasäästu kalkulaatori.
http://www.energiaaudit.ee

Info energiasäästu toetusprogrammide kohta Majandus- ja Kommunikatsiooni ministeeriumi kodulehelt
http://www.mkm.ee

Energiasäästu kompetentsikeskus
http://www.kredex.ee

Futren OÜ pakub klientidele keskkonnasõbralikke väikelahendusi energiatootmises ja ökoehituses.
http://www.futuren.ee

Eesti Energia AS
e-post kokkuhoid@energia.ee
Klienditelefon laua- ja mobiiltelefonilt 1545
http://www.energia.ee