Soojuskaod hoonetes

 
     
 

Kirjeldus

Soojus on energia, mis kandub soojemalt alalt külmemale. See, kas kodus on hubane, sõltub aastaajast, kellaajast ja sellest, kas tuba köetakse või jahutatakse; samuti tegevusest - kas ruumi kasutatakse päeva ajal töötamiseks või öösel magamiseks. Kõige rohkem energiat kasutatakse kodus eluruumide kütmiseks. Energiatarbimise vähendamiseks ja energia säästlikumaks kasutamiseks on tähtis teada soojuse levimise seaduspärasusi.

Soojusülekandeprotsessid

 

Protsess on ümberpöörduv - suvel on soojusvoog suunatud sissepoole, sest väljas on soojem kui sees, talvel suundub soojusvoog ruumi seest väljapoole, sest toas on soojem kui õues. Hea arhitektuuri eesmärgiks on vähendada mõlemapoolseid soojusvoogusid.

Põhimõtted Majanduslik otstarbekus
Kriteeriumid Nõuanne
Paigaldamine