Soojuspumbad

 
     
 

Kirjeldus

o Soojuspump on süsteem, mis ammutab soojusenergiat madalamast temperatuurist ja siirdab selle kõrgemale temperatuurile. 1 kWh ostuenergiaga võime siirdada kütteks 2 kWh või enam looduslikku (tasuta) energiat. Soojuspumba soojustegur võib olla üle 300%. Soojuspump võib ammutada soojusenergiat õhust, maa sisemusest, ventileeritavast õhust või veest. Meid ümbritsevast keskkonnast ammutatav soojusenergia siirdatakse kompressortehnika ja soojusvahetite abil meile kasulikuks soojuseks, millega köetakse ruume ja tarbevett. Elektri energiat on vaja üksnes kompressori ja tsirkulatsioonipumpade töös hoidmiseks. Soojuspumbad võivad toimida ka vastupidi ja suvel ruume jahutada. Seega on ühe süsteemiga võimalik kütta või jahutada eluruume ning toota sooja ja tarbevett.

Eelised

Soojuspumpade eelised:

  • Võtab vähe ruumi. Enim levinud mooduli mõõtmed on võrreldavad koduse külmikuga.
  • Ainuke küttekatel, mille soojustegur on üle 100% (tavaliselt 300% või enam). Võrdluseks – efektiivse õlikütte katla soojustegur on üle 75%
  • Erineva võimsusega soojuspumba süsteemid võimaldavad kütta alates ühest toast mitme elumajani;
  • Osa soojuspumbasüsteeme on ümberpööratava tööprotsessiga ning võivad kütta või jahutada;
  • Soojuspumba tööks vajalik elekter võib tulla mõnest taastuvenergiaallikast (näiteks tuul või vesi), kus teoreetiliselt on võimalik täielikult saastevaba küttesüsteem
  • Süsteem on tõhus ja töökindel, mistõttu on jooksvad- ja hoolduskulud väikesed.

Puudused

  • Maasoojuspumba energiakollektor võtab ruumi;
  • Õhksoojussüsteemide tõhusus õhutemperatuuri langedes väheneb, kuid edasi töötab ju süsteem sama tõhuslt kui tavaline elektriküte
  • Suhteliselt suur alginvesteering;
  • Külmaaine tuleb süsteemi kasutuse lõppedes kindlalt ja normikohaselt hävitada.

Põhimõtted Majanduslik otstarbekus
Kriteeriumid Nõuanne
Paigaldamine