Fotovolt-süsteemid

 
     
 

Kirjeldus

Tulevikus ei saa meil olema vaid üks unikaalne elektrienergia allikas, vaid mitmeid omavahel kombineeritud taastuva (ja mittetaastuva) energia allikaid. Fotovolt-energia e PV energia (ingl k - Photovoltaic energy) ja tuuleenergia muutuvad tõenäoliselt peamiseks elektritootmise allikaks tulevikus.

Fotovolt-tehnoloogiat kasutades on võimalik muundada päikesevalgus päikeseelementide abil otse elektriks. Kuna päikesevalgus hajub ühtlaselt, on võimalik igas ehitises tekitada kohapeal päikeseenergiat. Katus on päikeseelementide paigutamise jaoks kõige sobivam koht, kui ta on päikesekiirguse vastuvõtmiseks õige asetusega.

Võimalus toota elektrit otse päikeseenergiast on äärmiselt suur ning muutub järjest tasuvamaks, kuna tehnoloogia täiustub ning tavapärasel teel (n fossiilkütustest) saadud elektrienergia hind kasvab.

Eelised

  • PV tehnoloogiat saab kasutada peaaegu igal pool, sest päikesevalgus on kõikjal kättesaadav;
  • tootmisseadmeid saab peaaegu alati paigaldada tarbimiskoha lähedusse, nii välditakse jaotamisest ja transpordist põhjustatud elektrikadu;
  • seadeldise suurust on võimalik hõlpsasti reguleerida vastavalt vajadustele ja olemasolevatele ressurssidele;
  • seadeldise kasutamine ei põhjusta saastet: sellega ei kaasne gaasilisi heiteid, jäätmeid ega õnnetuseohtu;
  • hooldus-ja remonttöid on väga vähe, kuna seadmel ei ole liikuvaid osi;
  • elektrit on võimalik toota kohapeal, soodustades energiasäästu ning tasakaalu toodetud ja tarbitud energia vahel.

Puudused

  • Hoone katus peab olema suunatud õigesti, s.t lõunakaarde;
  • The technology is currently expensive but costs are steadily decreasing

Põhimõtted Majanduslik otstarbekus
Kriteeriumid Nõuanne
Paigaldamine