Taastuvenergiaallikad

 
     
 

Kirjeldus

Taastuvenergiaallikad on otseselt või kaudselt seotud päikesevalgusega ja hõlmavad viit peamist protsessi:

 • päikesesoojuse neeldumine vee soojendamiseks (päikeseenergiaküte);
 • päikesevalguse otsene muundamine elektriks (fotovolt-süsteemid või päikesepaneelid);
 • õhuliikumise (tuule) muundamine elektriks (tuuleturbiinid);
 • päikesevalguse muundamine toitaineteks, mis võimaldavad taimedel ja puudel kasvada (biomass);
 • madalakraadise soojuse salvestamine maapõues (maasoojuspumbad).

Taastuvenergiat võib kasutada kohalikul tasandil soojuse tootmiseks kortermajade kütmiseks, sooja tarbevee tootmiseks või üksikute hoonete energiaga varustamiseks.

Käesolevas osas antakse taastuvenergiast üldine ülevaade. Kõiki taastuvenergialiike on täpsemalt kirjeldatud tekstis viidatud kodulehekülgedel.

Eelised

Taastuvenergiaallikate eelised on järgmised:

 • neid leidub rohkesti ja nad on laialt levinud;
 • ei põhjusta ümbruskonna saastumist;
 • on kõigile kättesaadav tasuta ning ammendamatu ressurss.

Puudused

Puudusteks on

 • ööpäevane kõikumine, mistõttu energiatootmist ei saa reguleerida;
 • aastaaegadevahelised erinevused takistavad kohati energiatootmise reguleerimist;
 • hajuallika tõttu peab 'kollektor' või 'neeldaja' olema suhteliselt suur.

Põhimõtted Majanduslik otstarbekus
Kriteeriumid Nõuanne
Paigaldamine