Kriteeriumid

 
     
 

Kliima mõju

  • Soojuspumbad on kliimatundlikud, kui energiaallikana kasutatakse maapõue või vett, sest maa on suure soojusinertsiga;
  • Biomass sõltub päikesevalgusest, mis reguleerib biomassi juurdekasvu. Saak valmib mitme kuu kuni mitme aasta jooksul, seega üldist kasvu kliima ei mõjuta;
  • Tuul muudab nii suunda kui kiirust teatavate ajavahemike (mõnest sekundist kuni tundideni) järgi. Seega tuleb kindlustada püsiv energiaga varustatus kas võrguühenduse või akude näol;
  • Päikeseenergia kasutamine sooja vee tootmiseks on maksimaalne ereda päikesevalgusega. Soojendamisvõime langeb päikese madalamale laskumisega ning on väikseim talvisel ajal, kui päike käib madalalt.
  • Päikesepaneelide soojatootmisvõime on suurim, kui päike on kõrgel taevas ja langeb päikese loojudes. Talvel on soojusenergia tootmine väiksem kui suvel.

Keskkonnamõju

Kasvuhoonegaasid - päikesepaneelid ja päikeseenergia baasil toimivad veesoojendussüsteemid kasvuhoonegaase õhku ei paiska. Teatav osa selles on elektril, mida kasutatakse soojusenergia koondamiseks soojuspumpadesse; biomass avaldab mingil määral mõju seoses massi põletamisega.

Visuaalne mõju on väikseim, kui taastuvenergiatehnoloogia on saanud ehitise üheks osaks, näiteks päikesepaneelid paigaldatakse tavaliste katusepaneelide asemele.

Paigaldamine Nõuanne
Majanduslik otstarbekus