Paigaldamine

 
     
 

Joonisel on näidatud taastuvenergiaallikate paigaldamise võimalusi sissepoole või väljapoole tavalist elumaja. Reeglina on võimalik paigaldada enam kui üks allikas, nii nagu jooniselgi kujutatud.

Kütte või sooja vee tootmiseks mõeldud päikesepaneelide paigaldamiseks on sobivaimaks kohaks katus. Lõunapoolne kaldkatus on ideaalne päikeseenergia maksimaalseks ärakasutamiseks. Põhjapoolne katus ei sobi ning läänepoolne katus on parem kui idapoolne.

Tuuleturbiini võib monteerida katusele või posti otsa. Katusel asuvana peab see olema vähemalt 2 meetrit katusest kõrgemal.

Biomassikatla jaoks on vaja korstnat ja lõõri.

Soojuspumba kollektor tuleb paigaldada maapõue või vette, kui neid kasutatakse energiaallikatena. Vertikaalne kollektor nõuab vähem ruumi kui horisontaalne kollektor, vertikaalse kollektori puhul on vaja ruumi vaid puurimismasina juurdepääsuks.

Joonisel on näha ka kolm passiivset meetodit päikesekiirguse vähendamiseks suvekuudel, et hoida ära aktiivse jahutamise vajadust. Ruloosid ja luuke saab paigaldada enamikele elumajadele, aeda on võimalik istutada lehtpuid, mis talvel lehed langetavad.

Maal elavad inimesed saavad hõlpsasti paigaldada üht või mitut nimetatud taastuvenergiaallikatest. Linnaelanikel on vähem võimalusi niisuguseid tehnoloogiaid ehitistel rakendada. Samas võib kaaluda väikese rühma elumajade koondumist ühise soojus- või elektritootmisskeemi alla, mis on odavam taastuvenergiaallika individuaalsest paigaldamisest individuaalselt.

Kombineeritud tehnoloogia kasutamine on küll ebatavaline, siiski teostatav, kuid paraku ka kallis.

Päikesepaneele kasutatakse sooja vee tootmiseks kõige enam Lõuna-Euroopas, biomassi Kesk- ja Põhja-Euroopas. Soojuspumpasid paigaldatakse kõikjal Euroopas. Lõunas kasutatakse pöördfunktsiooniga pumbasüsteeme, mis suvel jahutavad ja talvel soojendavad. Põhja-Euroopas paigaldatakse üksnes sooja andvaid pumpasid.

Tuuleturbiinid ja päikesepaneelid saavad üksteist täiendada, sest päikesekiirgus kulmineerub suvel ja tuul talvel. Seega, kui tingimused sobivad mõlema süsteemi paigaldamiseks, tuleks seda teha taastuvelektrienergia maksimaalseks ära kasutamiseks. Mõlemad tehnoloogiad kattuvad teatud osas, mis võimaldab elektrikomponentide pealt kokku hoida.

Taastuvenergiaallika kasutamise võimalus kodus

Enne taastuvenergiaallika paigaldamist tuleb mõelda järgmistele tingimustele:

 • Biomassikütet on võimalik paigaldada, kui
  • piirkonnas puudub puhta õhu tsooni piirang;
  • leidub piisavalt ladustamisruumi (ligikaudu 2 m2);
  • on olemas kohalik biomassiallikas;
  • leidub kohalik inimene, kes oskab vajalikke seadmeid paigaldada ja hooldada.
 • Soojuspumbaküte on võimalik paigaldada, kui
  • saab kasutada maad või veekogu (või õhku, kui soojuspump paigaldatakse välisseinale);
  • ehitis on hästi soojustatud;
  • soojuspump suudab varustada olemasolevat jaotussüsteemi.
 • Päikesesoojuskütet on võimalik paigaldada, kui
  • katus on kaldu lõuna- või edelasuunas;
  • ehitis ei ole päeva ajal varjus, st läheduses pole kõrgeid puid või maju, mis varjaksid otsese päikesevalguse päeva parimatel tundidel;
  • katusekonstruktsioon on piisavalt tugev seadmetest tuleneva lisaraskuse kandmiseks;
  • uut süsteemi on võimalik ühendada olemasoleva soojaveesüsteemiga.
 • Tuuleturbiini on võimalik paigaldada, kui
  • keskmine tuulekiirus on suurem kui 4 m/s;
  • turbiini saab paigaldada maja kõrvale;
  • seadeldise lähedal ei ole valitsevate tuulte suunas kõrgeid ehitisi ega puid.
 • Päikesepaneele saab elektritootmiseks kasutada, kui
  • katus on kaldu lõuna või edela suunas;
  • o ehitis ei ole päeva ajal varjus, st läheduses pole kõrgeid puid või maju, mis varjutaksid otsese päikesevalguse päeva parimatel tundidel.

Majanduslik otstarbekus Nõuanne