Passiivne päikeseenergia

 
     
 

Kirjeldus

Kiirguse, konduktsiooni ja loomuliku konvektsiooniga seotud soojusenergiavood on peamised looduslikud protsessid, mida arhitektuuris kasutatakse. Kui päikesevalgus langeb ehitisele, toimub vastavalt selle materjalidele päikesekiirguse peegeldumine, edasikandumine või neeldumine. Päikese tekitatav soojus põhjustab õhu liikumist. Päikesesoojuse mõju ajendas inimesi projekteerima maju, kasutama ehitusmaterjale ja valima maja asukohta nii, et soojenemise ja jahtumise mõju oleks võimalik parimal viisil ära kasutada.

Niisuguseid arhitektuuripõhimõtteid tarvitati juba inimasustuste rajamisest alates, selle näiteid võib näha maal ning linnade vanemates osades. Näiteks Eesti vanadel taluhoonetel paiknes põhja küljel kõige vähem aknaid või puudusid need seal üldse. Hoone põhjaküljele ei paigutatud kunagi välisust, sahver piirnes reeglina hoone põhjaseinaga jms.

Passiivse päikeseenergia tehnoloogia parandab mugavustunnet ruumis, sest takistab päikesekiirguse soovimatut mõju. Sisetemperatuurid on ühtlasemad, eelkõige loomuliku ventilatsiooni kasutamise korral.

Eelised

Passiivse päikeseenergia arhitektuuri eelised:

 • suvel välditakse päikesekiirgusest tulenevat ülekuumenemist, vähendades sellega jahutamise vajadust;
 • talvel kasutatakse päikesekiirgust maksimaalselt ära, vähendades kütmise vajadust;
 • Hoonete planeerimisel kasutatakse üksnes passiivseid lahendusi nagu akende asetus ja suurus, hoone asend ilmakaarte suhtes jms. seega ei tarbita täiendavalt energiat ega tekitata reostust;
 • majanduslikult otstarbekas, sest passiivsed, ehitise osana paigaldatavad komponendid kestavad sama kaua kui ehitis ise;
 • kuna kasutatakse traditsioonilisi arhitektuurielemente, ei mõjuta ehitiste välisilmet;
 • vähendab fossiilkütuste kasutamist;
 • takistab kliimamuutuse edasist arengut;
 • Vähendab tehnoloogia kasutamise vajadust majas.

Puudused

Passiivse päikeseenergia arhitektuuri puudused:

 • passiivse päikeseenergia arhitektuuriga tuleb arvestada ehitise projekteerimisel;
 • ehitisel ei pruugi olla soodne asukoht, mis võimaldaks päikesekiirguse maksimaalset ärakasutamist;
 • kaitsealuste ehitiste puhul võib tekkida takistusi ehitise välisilme muutmisel;
 • teatavat tüüpi ehituskonstruktsioonid ei võimalda kasutada passiivse päikeseenergia komponente.

Põhimõtted Majanduslik otstarbekus
Kriteeriumid Nõuanne
Paigaldamine