Tere tulemast!

 
     
 

Käesolev veebilehekülg tutvustab võimalusi, mida saad ise ette võtta, et aidata saavutada Kyoto eesmärk - vähendada kasvuhoonegaaside emissiooni ning globaalset soojenemist.

Vasakul asetsevad kolm esimest nuppu annavad taustinformatsiooni sellistel teemadel nagu `säästlik energiakasutus`,`energiasäästlikkus kodus`, ja `taastuvenergiaallikad`. Kaks järgnevat nuppu tutvustavad kuidas vähendada soojakadusid hoonetes tavlisel ajal ning saada kasu päikesekiirgusest suveperioodil. Ülejäänud lingid räägivad konkreetsetest taastuvenergiaallikatest.

Optimaalseimaks kohaks, kuhu paigaldada taastuvenergiaallikaid on need, kus läheb energiat tihti vaja nagu näiteks majapidamistes. Seepärast annabki käesolev veebileht informatsiooni selle kohta, kuidas saaks taastuvenergiaallikaid kasutada sooja saamiseks, jahutamiseks, kuuma vee ja elektri tootmiseks sinu kodus.

Kuigi hetkel kasutame elektri ja soojuse tootmiseks enamjaolt fossiilseid kütuseid nagu kivisüsi, gaas ja nafta, võimaldab taastuvenergiaallikatele üleminek teha seda sama avaldades keskkonnale palju vähesemat mõju.

Nii toimides säästad energiat, raha ja vähendad energia tootmisest ja kasutamisest tulenevat keskkonnasaastet.

Õpetajatele on välja töötatud rida materjale, mis sisaldavad õpilastele mõeldud tegevusi, õppetunni kavu ja informatsiooni loomaks energiasäästliku ühiskonna. Hetkel testitakse materjale kümnes Euroopa riigis ning palutakse koolidel nendes testimistes osaleda. .