Biomasa

 
     
 

Wstęp

Biomasa to masa organiczna zawarta w organizmach roślin i zwierząt. Jest to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii.

Należą do niej zarówno odpadki z gospodarstwa domowego, jak i pozostałości po przycinaniu zieleni miejskiej. Biomasa to cała istniejąca na Ziemi materia organiczna, wszystkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji. Biomasą są resztki z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemysłowe i komunalne.

Zalety

  • odnawialne źródło energii,
  • występuje w całej Europie,
  • powszechnie dostępna,
  • do jej produkcji wykorzystywane są odpady z lasów i pól uprawnych,
  • jej produkcja prowadzi do rozwoju lokalnego przemysłu i tworzy miejsca pracy.

Wady:

  • nie wolno jej stosować na ternach, gdzie całkowicie zabronione jest emitowanie spalin,
  • Wymaga miejsca do magazynowania.

Podstawowe informacje Zastosowanie
Opłacalność Dodatkowe informacje