Pompy ciepła

 
     
 

Wstęp

W ciepłych porach roku ziemia nagrzewa się i dzięki słabej przewodności cieplnej oraz wysokiej masie termicznej gromadzi ciepło aż do zimy. Pompa ciepła to urządzenie, które potrafi wydobyć to ciepło z powietrza, gruntu lub wody i "zagęścić je" na użytek ogrzewania wnętrz oraz wody użytkowej. Energia niezbędna jest tylko do owego procesu kondensacji, dzięki czemu możliwe jest otrzymanie czterokrotnie większej ilości ciepła, niż wynosi wkład energetyczny.

Pompy ciepłą, choć nazwa sugeruje inaczej, mogą także służyć do chłodzenia pomieszczeń latem. Ciepło jest odprowadzane z budynku do ziemi lub do atmosfery. Ten sam system może więc służyć do ogrzewania lub chłodzenia budynku oraz do ogrzewania wody.

Pierwszą pompę ciepła zainstalowano w 1862 r. w celu chłodzenia pewnego austriackiego jeziora. Dziś technologia tych urządzeń jest dużo bardziej zaawansowana. Ich wysoka wydajność nadal jednak może być zwiększona przez zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych.

Zalety pomp ciepła to:

  • wykorzystywana przez nie energia elektryczna i ciepło "z zimnego otoczenia" mogą być pozyskane z różnych źródeł
  • układy te mogą być dowolnej wielkości - odpowiedniej dla ogrzania jednego pomieszczenia, całego budynku lub wielu budynków
  • niektóre układy mogą być odwrócone - mają zdolność ogrzewania jak i chłodzenia
  • energia elektryczna do zasilania pompy ciepła może pochodzić ze źródeł odnawialnych
  • obecnie zaczyna się wykorzystywać naturalne czynniki chłodzące, których wpływ na środowisko, jeśli istnieje, jest niewielki
  • układy te mają wysoką wydajność i stąd niskie koszty eksploatacyjne.

Wady:

  • wymóg dostępu do większego obszaru, jeśli stosowany jest kolektor czerpiący ciepło z gruntu
  • w przypadku układów z powietrzem jako źródłem ciepła wydajność spada wraz z obniżającą się temperaturą otoczenia
  • wyższe koszty początkowe
  • po zaprzestaniu użytkowania pompy chłodziwo musi być odzyskane z układu

Podstawowe informacje Zastosowanie
Opłacalność Dodatkowe informacje