Odnawialne źródła energii

 
     
 

Wstęp

Przenoszenie się ludzi ze wsi do miast zbiegło się z uprzemysłowieniem wielu procesów, które uprzednio przeprowadzano na małą skalę i na użytek lokalny. Zmianie tej towarzyszył wzrost liczby większych, centralnych źródeł energii, takich jak elektrownie czy systemy ogrzewania dla większego obszaru. Te z kolei wymagały sieci energetycznej lub cieplnej, poprzez którą energia elektryczna i ciepło są dostarczane ze źródła centralnego do budynków.

Wobec wzrastającej produkcji energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanej na miejscowe potrzeby, sieć ta pełni dzisiaj inną funkcję. Jeśli nie wystarcza energii na potrzeby lokalne, sieć może ją dostarczyć. Natomiast kiedy wyprodukuje się nadmiar energii, można ją eksportować właśnie przez sieć.

Produkcja lokalna rozwiązuje problem strat energii ponoszonych podczas przesyłania i dystrybucji energii zarówno elektrycznej, jak i cieplnej. Wobec potrzeby zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia naszej zależności od paliw kopalnych, w przyszłości można spodziewać się wzrostu udziału lokalnej produkcji energii.

Odnawialne źródła energii są liczne, szeroko rozpowszechnione, dostępne lokalnie i nie zanieczyszczają środowiska. Ich pośrednim lub bezpośrednim źródłem jest słońce. Zaliczamy do nich światło, ciepło i wiatr. Mogą być wykorzystywane do bezpośredniej produkcji ciepła, niewymagającej żadnego procesu konwersji, albo przekształcane w energię elektryczną.

Technologie energii odnawialnej, które bezpośrednio wykorzystują energię słoneczną, to:

 • kolektory słoneczne, które pochłaniają ciepło słoneczne i ogrzewają wodę,
 • ogniwa fotowoltaiczne, wykorzystujące światło słoneczne do wytworzenia energii elektrycznej.

Odnawialne technologie energetyczne, które pośrednio wykorzystują energię słoneczną, obejmują:

 • turbiny wiatrowe, które przekształcają energię ruchu powietrza na energię elektryczną,
 • biomasę otrzymywaną z upraw energetycznych, które wymagają światła słonecznego do wzrostu a później są spalane w celu wytworzenia energii,
 • pompy ciepła, które kondensują niskowartościowe ciepło zawarte w powietrzu, ziemi lub wodzie, by dostarczyć ciepła na ogrzewanie domu.

Do zastosowania w domu najlepiej nadają się:

 • kolektory słoneczne,
 • pompy ciepła,
 • biomasa,
 • turbiny wiatrowe,
 • ogniwa fotowoltaiczne.
Zalety

Zalety odnawialnych źródeł energii to:

 • są szeroko dostępne,
 • nie zanieczyszczają środowiska,
 • korzystanie z energii słońca i wiatru jest bezpłatne, a jej zasoby są niewyczerpane.

Wady

Wady odnawialnych źródeł energii to:

 • zmienność dobowa
 • zmienność sezonowa,
 • konieczność zastosowania odpowiedniego urządzenia w celu wykorzystania danego źródła.

Podstawowe informacje Zastosowanie
Opłacalność Dodatkowe informacje