Pasywne systemy słoneczne

 
     
 

Wstęp

Pasywna energia słoneczna to termin odnoszący się do takiego wykorzystania promieniowania słonecznego w budynkach, które nie wymaga żadnych działań ze strony użytkownika.

Przed wynalezieniem kotłów i systemów dystrybucji ciepła (kaloryfery, krążenie ciepłego powietrza), głównym sposobem regulacji temperatury w budynkach było budownictwo pasywnie wykorzystujące energię słoneczną. Podstawowym procesem odbywającym się w takich budynkach jest przepływ energii cieplnej związany z promieniowaniem, kondukcją i naturalną konwekcją. Kiedy promieniowanie słoneczne pada na budynek, może on je odbijać, przewodzić lub pochłaniać. Co więcej, ciepło generowane przez słońce wywołuje ruch powietrza o ustalonym kierunku.

Te podstawowe zjawiska doprowadziły do wynalezienia takich rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych i lokalizacyjnych, które umożliwiają ogrzewanie lub chłodzenie domu. Można je napotkać w starszym budownictwie, szczególnie w południowej części Europy, gdzie, dla przykładu, zakłada się okiennice. Dzięki temu można zapobiec nagrzewaniu się wnętrza latem i zatrzymać ciepło zimą.

Budownictwo pasywne ma tę zaletę, że nie wymaga wkładu energetycznego, a wobec tego nie ma żadnych kosztów eksploatacyjnych i nie przyczynia się do zanieczyszczania środowiska. Elementy konstrukcyjne biernie wykorzystujące energię słońca mogą poprawiać wygląd budynku i wspomagają konserwację tworzących go materiałów. Najlepiej włączyć takie rozwiązania już podczas projektowania nowych budynków, jednak wiele technik można zastosować w domach już istniejących. Możliwość ich wykorzystania zależy od wieku, orientacji i rodzaju obiektu.

Zalety

Zalety architektury opartej na pasywnych systemach słonecznych są następujące:

  • ograniczenie ilości ciepła przenikającego do budynku latem, co zmniejsza zapotrzebowanie na chłodzenie pomieszczeń,
  • zwiększenie ilości ciepła przenikającego do budynku zimą, co zmniejsza zapotrzebowanie na ogrzewanie,
  • jeśli budynek ogrzewany jest wyłącznie pasywnie, nie zużywa energii i tym samym nie zanieczyszcza środowiska oraz nie wpływa na zmiany klimatu,
  • ogrzewanie pasywne jest opłacalne, ponieważ działa tak długo jak długo istnieje sam budynek.
  • nowoczesny wygląd budynku,
  • wyeliminowanie hałasu spowodowanego pracą systemu klimatyzacyjnego.

Wady

Wady solarnych systemów pasywnych są następujące:

  • system pasywny powinien być uwzględniony już w fazie projektowania budynku,
  • usytuowanie budynku nie zawsze sprzyja zastosowaniu systemu solarnego,
  • w niektórych rejonach (np. w starych, zabytkowych dzielnicach miasta) fasada budynku nie może być dowolnie zaprojektowana bądź przerabiana pod kątem zastosowania systemu pasywnego,
  • niektóre formy i kształty budynków nie pozwalają na zastosowanie systemu pasywnego.

Podstawowe informacje Zastosowanie
Opłacalność Dodatkowe informacje