Kolektory słoneczne

 
     
 

Wstęp

Poza pasmem widzialnym promieniowanie słoneczne obejmuje również dłuższe fale, których energia może być pochłaniana przez gazy oraz substancje płynne i stałe, a następnie przekształcana w energię cieplną. Przykłady to atmosfera ziemska, która absorbuje ciepło od przechodzącego przez nią promieniowania słonecznego, oraz powierzchnia ziemi. Równowaga między zjawiskami absorpcji i odbicia umożliwia istnienie życia na naszej planecie. W instalacjach ogrzewania słonecznego selektywne materiały absorbujące są wykorzystywane do pochłaniania promieni podczerwonych i ogrzewania wody, czyli płynu "słonecznego" przepływającego przez system przewodów.

Zalety

Zalety ogrzewania za pomocą kolektora słonecznego to:

  • energia elektryczna potrzebna jest jedynie na poruszanie pompy pompującej wodę,
  • wykorzystanie energii słonecznej,
  • brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
  • zależnie od rejonu, słońce może pokryć większość zapotrzebowania na podgrzanie wody.

Wady:

  • mniejsza wydajność zimą niż latem,
  • uzależnienie od warunków słonecznych.

Podstawowe informacje Zastosowanie
Opłacalność Dodatkowe informacje