Racjonalne użytkowanie energii

 
     
 

Wstęp

Przez ostatnie stulecia, od początku rewolucji przemysłowej, która rozpoczęła się 250 lat temu i trwa po dzień dzisiejszy, wzrasta zużycie energii. Jednocześnie gwałtownie wzrasta wielkość populacji ludzkiej na świecie. Wynikiem tego jest presja człowieka na zasoby Ziemi, w szczególności paliwa kopalne, oraz na jej ekosystemy i klimat.

Energię można określić jako zdolność do wykonania pracy. Przez okres co najmniej 5000 lat człowiek projektował maszyny wykonujące pracę i odkrywał sposoby przekształcania różnych źródeł energii na energię możliwą do wykorzystania jako napęd dla tych urządzeń. Energia zużywana jest również przy produkcji ciepła - do gotowania i ogrzewania.

Zużycie energii znacząco wzrosło od początków rewolucji przemysłowej, kiedy skonstruowano maszyny, które przejęły pracę dotychczas wykonywaną ręcznie. Następnie wynaleziono silnik spalinowy, co pociągnęło za sobą motoryzację transportu i początek ery samochodów, pociągów i samolotów.

Pojawienie się komputerów w latach 40-tych zapoczątkowało nową generację urządzeń i dalsze zmiany w sposobie życia, nie tylko w domu i w pracy, ale także w komunikacji.

Spalanie paliw kopalnych jest niezbędne do produkcji energii wykorzystywanej do wykonania pracy użytecznej, ale prowadzi także do zanieczyszczenia środowiska. W skład czynników zanieczyszczających wchodzi szereg substancji gazowych, takich jak dwutlenek węgla, tlenek węgla, podtlenki azotu, dwutlenek siarki oraz cząstki, na przykład węglowodory i pyły.

Rodzaj i ilość zanieczyszczeń zależy od pochodzenia spalanego paliwa kopalnego oraz zastosowanego procesu spalania. Na przykład spalanie benzyny powoduje powstanie zanieczyszczeń o zupełnie innym składzie, niż w przypadku spalania ropy. Niektóre z tych substancji - cząstki węglowodorów oraz tlenek węgla - są szkodliwe dla ludzi, inne natomiast - dwutlenek siarki i podtlenki azotu - w połączeniu z wodą opadową tworzą kwaśne deszcze i są szkodliwe także dla gleby.

Przez ostatnie 250 lat zwiększało się wykorzystanie energii pochodzącej ze złóż paliw kopanych takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz. Nagromadziły się one miliony lat temu, ze szczątków martwych roślin i zwierząt. Ich ilość jest zatem ograniczona i niemożliwa do uzupełnienia przez okres, w przeciągu którego są wykorzystywane. Innymi słowy, nieodnawialne źródła energii są zużywane w znacznie szybszym tempie, niż powstają.

Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest bardziej efektywne użytkowanie energii oraz szerokie stosowanie odnawialnych źródeł energii.

Zalety

Zalety racjonalnego użytkowania energii:

  • dostępność zasobów surowców przez długi czas,
  • redukcja zanieczyszczenia powietrza związana z użytkowaniem energii,
  • bezpieczeństwo energetyczne przyszłych pokoleń,
  • ograniczenie transportu surowców na duże odległości,
  • ograniczenie globalnego ocieplenia,
  • zmniejszenie ryzyka powstania nieodwracalnych zmian klimatu prowadzących do nieurodzajów i szkód w środowisku naturalnym

Wady

Racjonalne użytkowanie energii nie posiada żadnych wad.

Obieg węgla

Gazy cieplarniane i globalne ocieplenie

   

Zrównoważony rozwój

Dodatkowe informacje