Pompe de căldură

 
     
 

Descriere

O pompă de căldură este un sistem capabil să extragă căldura cu valoare redusă din aer, sol sau apă și să o concentreze pentru a asigura căldură utilă pentru încălzirea spațiilor și apei. Energia electrică este necesară doar pentru concentrarea acestei călduri în așa fel încât să se poată produce o temperatură de ieșire de patru ori mai mare decât cea de intrare. Pompele de căldură (în ciuda denumirii lor) pot să producă și răcirea spațiilor în timpul verii. În acest proces, căldura de valoare mare este extrasă din clădire și convertită în căldură de valoare mică ce poate fi difuzată înapoi în sol sau atmosferă. Astfel, un singur sistem poate produce încălzirea spațiului, răcirea acestuia și apă caldă de consum.

Avantaje

Avantajele pompelor de căldură sunt:

  • Electricitatea și căldura cu valoare redusă sunt disponibile din diverse surse
  • Sistemele de pompe de căldură se produc în toate variantele de mărime: de la cele necesare încălzirii unei singure camere până la mai multe camere sau mai multe locuințe
  • Anumite sisteme sunt reversibile, putând asigura atât încălzire cât și răcire
  • Electricitatea necesară exploatării pompelor de căldură poate fi din surse regenerabile
  • Refrigerenții naturali încep să fie tot mai utilizați, aceștia având un impact de mediu egal cu zero sau unul foarte redus
  • Sistemele au eficiență ridicată și de aceea au costuri de operare foarte mici.

Dezavantaje

  • Spațiul ocupat dacă este folosit ca sursă solul
  • Eficiența scade cu odată cu scăderea temperaturii aerului în cazul sistemelor cu sursă aer
  • Costuri inițiale ridicate
  • Refrigerentul trebuie să fie recuperat la sfîrșitul duratei de viață a sistemului

Principii de baza Informații economice
Criterii Alte informații
Instalare