Surse regenerabile de energie

 
     
 

Descriere

Sursele regenerabile de energie provin direct sau indirect de la soare și implică cinci procese majore:

 • absorbția căldurii de la soare pentru producerea apei calde (încălzitoare solare de apă)
 • conversia directă a luminii solare în electricitate (celule solare sau fotovoltaice)
 • conversia mișcării aerului (vânt) în electricitate (turbine eoliene)
 • conversia luminii solare în hrană care face ca plantele și arborii să crească (biomasă)
 • concentrarea căldurii de mică temperatură stocată în masa termică a pământului (pompe de căldură)

Sursele regenerabile de energie pot asigura încălzire, răcire sau electricitate depinzând de sursa folosită. Electricitatea produsă dintr-o sursă regenerabilă este numită "electricitate verde".

Energia regenerabilă poate fi folosită atât la nivel de comunitate pentru a produce încălzire comunală și apă caldă ca și la scară redusă pentru locuințe individuale.

În această secțiune sunt luate în discuție aspectele generale ale energiei regenerabile. Fiecare dintre sistemele de energie regenerabilă sunt descrise în detaliu în această pagină web.

Avantaje

Avantajele surselor regenerabile de energie sunt:

 • abundență și largă răspândire
 • nepoluante
 • sursa de combustibil sub formă de lumină solară sau vânt este gratuită și inepuizabilă

Dezavantaje

Dezavantajele sunt:

 • variațiile zilnice care înseamnă că puterea de ieșire nu poate fi controlată
 • variațiile sezoniere împiedică de asemenea, controlul asupra puterii de ieșire
 • faptul că sursa este difuză face necesare dimensiuni mari ale colectorului sau absorberului

Principii de bază Potential de utilizare a surselor regenerabile de energie
Criterii Informații economice
Instalare Alte informații