Utilizarea durabilă a energiei

 
     
 

Utilizarea crescândă a combustibililor fosili a condus la niveluri înalte de poluare și la epuizarea resurselor ușor de folosit. Folosirea energiei duce la emisii de poluanți la nivel local ca dioxidul de sulf și ocizi de azot care conduc la formarea ploilor acide și monoxid de carbon și particule de hidrogen care pot afecta sănătatea.

Formarea dioxidului de carbon ca rezultat al proceselor de ardere conduce la problema poluării globale întrucât acest gaz se strânge în atmosfera înaltă. Acest lucru alterează balanța între radiația solară primită și cea reflectată înapoi în spațiu și generează fenomenul de încălzire globală.

Sustenabilitate (durabilitate)

Poluarea mediului, epuizarea resurselor și consumul de energie conducând la încălzirea globală, sunt fenomene interrelaționate și interdependente. Câtă vreme populația Pământului a fost mică și consumul de energie a fost mai mic, impactul uman asupra sistemelor naturale a fost mic. Acum, când populația a crescut considerabil și ca urmare, consumul nostru de energie și impactul acestuia este mult mai mare, afectând ecosistemele Pământului într-un mod pe care nu le putem controla. De aceea, consumul nostru de energie nu este sustenabil nici măcar pentru încă o generație și este necesar să prețuim energia ca pe ceva ce este în același timp insuficient și prețios. Acest lucru va fi reflectat în acțiunile noastre din fiecare zi între care, spre exemplu, să facem drumul până la școală la serviciu pe jos, pe bicicletă, cu autobuzul sau cu mașina.

Definiția comună a sustenabilității: este dezvoltarea care răspunde nevoilor prezentului fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

Această propoziție simplă acoperă toate impacturile asupra mediului terestru și este mult mai largă decât simpla reducere a consumului de energie. Încă din 1992, Uniunea Europeană a adoptat sustenabilitatea ca unul dintre criteriile cheie în adoptarea de noi directive și reglementări și în dezvoltarea răspunsului european la sfidările schimbărilor climatice.

La cea de-a doua conferință la nivel înalt de la Johannesburg, în anul 2002, a fost convenit că este nevoie de a informa și educa persoanele asupra căilor de a adopta stiluri de viață mai sustenabile și decada 2005 - 2014 a fost declarată de UNESCO,- Decada Educației pentru Dezvoltare Sustenabilă. ( EDS).

Această pagină web este răspunsul nostru pentru a încuraja pe fiecare să-și aducă contribuția în dezvoltarea unui stil de viață mai sustenabil și în special în limitarea schimbărilor climatice.

Avantaje

Avantajele utilizării sustenabile sunt:

  • utilizarea mai eficientă a energiei
  • folosirea unei cantități mai mici de energie
  • prelungește accesibilitatea surselor de energie bazate pe combustibilii fosili
  • reducerea poluării asociate consumului de energie
  • asigură un viitor mai sustenabil din punct de vedere energetic
  • reducerea nevoii de transport al energiei pe distanțe mari, utilizând resurse locale
  • limitează impactul încălzirii globale
  • reduce posibilitățile de schimbări climatice
  • reduce riscul schimbărilor climatice ireversibile care duc la o recoltă proastă

Epuizarea resurselor

Ciclul carbonului

   

Gazul cu efect de seră și încălzirea globală

Efectele economice ale utilizării durabile a energiei

   

Alte informații