Biomasa

 
     
 

Popis

Biomasa je najstarší a najbežnejšie využívaný zdroj obnoviteľnej energie. Biomasa je spoločný termín pre akýkoľvek materiál rastlinného pôvodu, ktorý je možné spáliť na výrobu energie. Príkladom môže byť drevo, slama a energetické plodiny, ako napríklad vŕba alebo topoľ.

Slnečné žiarenie dopadajúce na Zem produkuje svetlo. To je rastlinami a stromami premieňané na organické materiály vďaka fotosyntéze, ktorá tejto biomase umožňuje rast. Infračervené lúče ako súčasť slnečného žiarenia poskytujú vhodné podmienky pre rast všetkých plodín a rastlín, ktoré tak môžu byť na jeseň pripravené na zber. Dozrievanie stromu trvá oveľa dlhšie - až 50 a viac rokov; rýchlo rastúce plodiny sa však dajú pestovať špeciálne pre zaistenie biomasy k priestorovému vytápaniu či k ohrevu vody. Využitý môže byť aj lesný či poľnohospodársky odpad.

Najbežnejším využitím biomasy je nahradenie oleja či hnedého uhlia vo výhrevných kotloch.

Výhody

Výhody používania biomasy sú:

  • Je to obnoviteľný zdroj energie
  • Je veľmi rozšírená
  • Jej všeobecná miestna dostupnosť
  • Využitie lesného či poľnohospodárskeho výrobného odpadu
  • Vznik miestneho priemyslu a pracovných miest

Nevýhody

  • Nie je využiteľná mimo emisných zón
  • Pelety je potrebné skladovať

Základné princípy Ekonomika
Kritériá Ďalšie informácie
Inštalácia