Základné princípy

 
     
 

Biomasu je možné spaľovať v bežnom kotle, ktorý je prispôsobený na daný typ biomasy. Kotle na biomasu sú zvyčajne o niečo väčšie kvôli nižšej výhrevnosti paliva. Je nevyhnutné zaistiť dokonalé spaľovanie, aby boli minimalizované emisie a odpad. Niektoré typy kotlov budú mať automatické plnenie biomasou, ako napríklad drevenými peletami, ostatné typy však budú vyžadovať pridávanie paliva v rôznych intervaloch. Vzniknutý odpad je zvyčajne využiteľný ako pôdne hnojivo.

(Obrázok - Ventilátor konvektora zaisťuje rovnomernejšiu distribúciu tepla; Automatické dodávanie paliva v optimálnych dávkach; Zásobník paliva; Plamene je možné vidieť okienkom; Do spaľovacej komory je nasávaný vzduch; Správne dávkovanie vzduchu a paliva zaisťuje čisté spaľovanie a malé množstvo popola k likvidácii)

Kritériá Ekonomika
Inštalácia Ďalšie informácie