Kritéria

 
     
 

Použití v domácnosti

V každé domácnosti existuje vždy nějaká možnost, jak uspořit energii, celková úspora může být však u některých typů domů vyšší než u jiných. Jasným příkladem může být izolace vnějších zdí, vyskytuje-li se mezi vnitřním a vnějším zdivem nějaká dutina. Mnohem obtížnější řešení je to v případě, pokud mezi zdmi dutina není a izolaci je tak třeba montovat buď na vnější anebo na vnitřní stranu zdiva.

Bydlíte-li v bytovém domě, bude zřejmě nezbytné, aby se na tomto kroku dohodli všichni jeho obyvatelé, z čehož budou moci těžit jednotlivé domácnosti.

Bydlíte-li v pronajatém ubytování, jsou Vám dostupné pouze některé možnosti k úsporám energie, ostatní náklady musí nést vlastník domu. Vlastník domu musí být tedy přesvědčen, že dané energeticky účinné produkty a služby zvýší též hodnotu jeho nemovitosti.

Kvalita života

Energeticky úsporná opatření povedou také k vyššímu komfortu bydlení. Například zlepšení izolace povede k rovnoměrnějšímu rozdělení teplot, nižší míře srážení vlhkosti a menší prašnosti, která má negativní vliv na dýchání.

Opatření "zdarma"

Mezi energeticky úsporná opatření bez dalších souvisejících nákladů patří:

  • Vypínání zařízení a přístrojů a nenechávání pouze v "pohotovostním" režimu (stand by)
  • nošení teplejšího oblečení uvnitř domu/bytu
  • naprogramování vytápění tak, aby spínalo na kratší dobu a vytápělo na o něco nižší teplotu

Levná opatření

Mezi energeticky úsporná opatření s nízkými souvisejícími náklady patří:

  • zabezpečení dveří a oken proti průvanu
  • používání úsporných žárovek
  • sprchování místo napouštění vany
  • montáž termostatických hlavic na radiátory
  • používání odrazných ploch za radiátory ke snížení ztrát tepla do zdí

Působení klimatu

Klimatické podmínky ovlivňují úroveň komfortu uvnitř domu. V oblastech vystavených dešti a větru je nezbytná izolace proti vodě, aby bylo zajištěno, že vlhkost nebude pronikat do vnitřního zdiva. V oblastech s vysokou vlhkostí lze zabránit srážení vodních par odpovídající izolací a ventilací. V nedostatečně izolovaných budovách je vyžadována nějaká forma vytápění, aby byl zachován komfort a konstrukce budovy. Ostatní energeticky účinná opatření nejsou závislá na klimatu.

Dopady na životní prostředí

Existuje pouze několik přímých dopadů a ty platí pouze pro velmi specifické lokality. Energeticky úsporná opatření mají zpravidla malý nebo žádný dopad.

Instalace Další informace
Ekonomika