Instalace

 
     
 

Přidání izolace

Moderní budovy mají mnohem vyšší standard izolace než jiné budovy. Díky průměrné míře výměny stavebního fondu, která někdy převyšuje 100 let, je přidání izolačního materiálu rozumnou investicí mající krátkodobé i dlouhodobé výhody. Izolace sníží nejen tepelné ztráty, ale také sníží či zcela eliminuje srážení vodních par ve starších a nedostatečně izolovaných budovách. Další informace naleznete v části věnující se tepelným ztrátám.

Lepší využívání stávajících spotřebičů

Těch nejrychlejších úspor lze dosáhnout pouhou změnou v používání spotřebičů, například:

  • umývání nádobí spíše při úplném zaplnění myčky než pouze částečném
  • plnění konvice pouze dostatečným množstvím vody pro okamžitou spotřebu
  • nastavení pokojových termostatů na teplotu odpovídající jejich míře využití - ložnice není třeba vytápět v takové míře jako obývací pokoje
  • vypínání spotřebičů ze sítě než pouze dálkovým ovládáním, kdy je spotřebič ponechán v "pohotovostním" stavu (svítí červené světlo)

Nákup nových spotřebičů

Konstrukce domácích spotřebičů se od zavedení energetického štítku EU za posledních 10 let značně zdokonalila. Spotřeba elektrické energie byla snížena v průměru o 50% a u praček a myček klesla v podobné míře spotřeba vody.

EU zavedla dva štítky pro nové produkty, které pomáhají spotřebitelům při nákupu spotřebičů, které jsou energeticky účinné a šetrné k životnímu prostředí.

Energetický štítek EU pro pračku

   

Energetický štítek EU umožňuje spotřebiteli porovnat výkon a účinnost různých modelů v rámci jedné skupiny spotřebičů. Účinnost je klasifikována od stupně A do stupně G, zpravidla je však většina modelů označována stupněm A až C, přičemž A je nejvyšší stupeň. U chladících zařízení byly zavedeny dva vyšší stupně A+ a A++ , kde A++ je nejvyšší.

Z informací na štítku je možné vypočítat množství spotřebované elektrické energie (případně vody) a tak spočítat provozní náklady. Užitečnou kalkulačku naleznete na webové stránce European Appliance Information System www.eais.info.

(obr. - /shora dolů/ - Energie - Pračka; Výrobce, model; Účinnější; Méně účinný; Spotřeba energie (kWh/cyklus) (na základě výsledků cyklu "60°C - bavlna"), Skutečná spotřeba energie bude záležet na způsobu využití spotřebiče; Účinnost praní, A: Vyšší, G: Nižší; Účinnost odstřeďování, A: Vyšší, G: Nižší, Rychlost otáček (v ot./min.); Kapacita (bavlna) v kg; Spotřeba vody; Hluk - Praní, Odstřeďování (dB(A)); Další informace jsou uvedeny v informační brožuře.)

   

Eko-štítek EU

   

Eko-štítek EU je naproti tomu limitující štítek a ty modely, které překračují mezní hodnoty pro každé z kritérií, mohou používat štítek se symbolem "květiny".

Použití tohoto štítku je dobrovolné (oproti energetickému štítku EU, který je povinný), proto jeho absence na nějakém modelu nemusí nezbytně znamenat, že tento model nesplňuje stanovená kritéria.

Kritéria pro tento eko-štítek pokrývají dopady na životní prostředí od výroby až po recyklaci. U otopných soustav, jako například tepelných čerpadel, jsou největší dopady spojovány se spotřebou energie za chodu. Hlavním kritériem pro tepelná čerpadla je proto vysoká mezní hodnota pro topný výkon vůči energetickému příkonu. Druhé kritérium souvisí s omezením používání chladiv s vysokým potenciálem podpory vysokého globálního oteplování či ochuzování ozónové vrstvy.

Ekonomika Další informace