Straty tepla

 
     
 

Popis

Teplo je forma energie, ktorá prúdi z teplejších zón do chladnejších.. Slnečná orientácia je najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim prúdenie tepla, a preto v letných mesiacoch teplo prestupuje do budov a v zimných mesiacoch uniká z budovy do vonkajšieho prostredia. Pochopiteľne, tento faktor je ovplyvnený zemepisnou šírkou, a preto severná Európa je charakteristická dlhou zimou a kratším letom. Naopak, v južnej Európe je zima kratšia a leto dlhšie.

Úroveň pohodlia vnútorného prostredia budov ovplyvňuje ročné obdobie, časť dňa a aj to, či je izba vyhriata alebo vychladená, čo záleží aj od vykonávaných aktivít. Pri prevádzke budov najviac energie sa spotrebuje na vykurovanie priestorov, a preto je dôležité porozumieť procesu toku energie, aby sa predišlo zbytočne nadmernej spotrebe energie.

Obrázok: Zobrazenie procesov prestupu tepla

 

Spomínaný proces je pochopiteľne vratný (obojsmerný), v letných mesiacoch prúdi teplo dovnútra, pretože vonku je teplejšie ako vo vnútri, zatiaľ čo v zimných mesiacoch je prúdenie vonkajšie (z vnútorného prostredia smerom von), pretože vonku je chladnejšie. Cieľom tzv. dobrej pasívnej stavby je redukovať obe prúdenia tepla vzniknutého pri jeho vyžarovaní.

Základné princípy Ekonomika
Kritériá Ďalšie informácie
Inštalácia