Základné princípy

 
     
 

Straty tepla v budovách

Naše domácnosti vykurujeme tak, aby sme ich udržali na prijateľnej teplote, bez ohľadu na to, aká je vonkajšia teplota. Pri zmene vonkajšej teploty sa teplota vo vnútri nemení, ale na to, aby sme túto izbovú teplotu udržali na spomínanej úrovni, potrebujeme spotrebovať energiu. Je to z toho dôvodu, že straty tepla sú tým väčšie, čím väčší je teplotný rozdiel medzi vonkajšou a vnútornou teplotou. Inými slovami, úniky tepla sú väčšie a my musíme dodať väčšie množstvo tepla na udržanie prijateľnej teploty v domácnostiach.

Okná

Okná sú na príčine takmer 25% z celkovej straty energie, ktorá prestupuje priamo cez samotný sklenený okenný panel, ďalej nepriamo cez vetračky, prípadne medzery vznikajúce medzi okenným rámom a stenou. Každý sklenený okenný panel je dobrým vodičom tepla umožňujúci jeho prúdeniu z teplého do chladného prostredia. Čím je väčšia plocha okna, tým aj prestup tepla je väčší - k jeho znásobeniu dochádza v zimných mesiacoch, keď vonkajšie prostredie je chladnejšie.

Dvere

Vstupných dverí do domu, alebo balkónových dverí, je síce menej ako okien, ale výmena tepla s prostredím nastáva na základe rovnakého princípu ako pri sklenených tabuliach okien.

Steny

Najväčšie straty tepla predstavuje práve prestup cez obvodové steny, pretože predstavujú najväčšiu plochu, ktorá je v kontakte s vonkajším studeným vzduchom. Typickým príkladom je strata tepla cez stenu priamo za radiátorom vo Vašej izbe. Radiátor, ktorý je vo väčšine prípadov umiestený blízko pri stene, vyžaruje teplo nielen do priestoru izby, ale aj smerom k stene. To spôsobuje ohrievanie steny, a toto teplo sa potom stráca vo vonkajšom priestore (v prípade, že vonkajšie obvodové steny nie sú zateplené).

Strecha a podlaha

Strecha a podlaha takisto môže byť zodpovedná za stratu tepla až do 35 % z celkovej energetickej straty. Presná kalkulácia závisí od typu budovy a od zateplenia - straty sú väčšinou menšie v bytovkách, kde väčšina bytových jednotiek má suseda nad a pod sebou, ale zato k väčším stratám dochádza pri rodinných domoch.

Kritériá Ekonomika
Inštalácia Ďalšie informácie