Kritériá

 
     
 

Vetranie

Teplotná pohoda v miestnosti je ovplyvňovaná dvoma faktormi, a to teplotou a vlhkosťou vzduchu. Súčasne, na zabezpečenie prísunu čerstvého vzduchu do miestnosti, musí prísť k výmene s vonkajším prostredím. V prípade, že vonkajšia teplota je nižšia ako želaná teplota vo vnútri, tak vetranie prispieva k strate energie použitej na vyhriatie obytných priestorov. (Je to aj v prípade, že vonkajšia teplota je vysoká a vnútri požadujeme nižšiu teplotu). Vetranie zabezpečíme otvorením okna, hoci niekedy dochádza aj k "nechcenému" vetraniu, keď okenné rámy a konštrukcie dostatočne k sebe nedoliehajú.

Až 25 % tepelnej energie sa dá ušetriť pri vhodne použitom spôsobe vetrania. Pri vetraní otvorte okná dokorán po dobu piatich minút a potom ich zavrite. Tento jednoduchý spôsob umožní výmenu vzduchu za čistý, ale po dobu piatich minút nepríde k ochladeniu stien a nábytku, ktoré by sa inak museli opäť dostať na izbovú teplotu. Pri otvorené okien na tvz. "vetračku" - na malý vetrací otvor, sa zabezpečí priebežné prevetranie priestorov, ale v prípade, že je veľmi otvorená môže sa podieľať na stratách tepla.

Zdroje informácií

Jeden z dôležitých faktorov ako ušetriť energie, je prístup k informáciám. Energiu, ktorú spotrebovávame v domácnostiach, je možné šetriť hneď niekoľkými spôsobmi (vykurovanie, osvetlenie, teplá úžitková voda, používanie elektronických zariadení, atď.). Treba si však uvedomiť, že rovnaké použitie elektrickej energie môže pochádzať z rôznych zdrojov, ktoré sa používajú na jej výrobu.

Inštalácia Ďalšie informácie
Ekonomika