Inštalácia

 
     
 

Ako redukovať straty tepla
Zníženie straty tepla z vykurovania závisí v prvom rade na veku budovy, pretože pri novších bytových domoch sa používajú novšie energeticky úspornejšie materiály, než tomu bolo pri starších bytových domoch. Nie všetky budovy spĺňajú štandard zateplenia, vo väčšine prípadov staršie bytové domy v krajinách EÚ sú menej zateplené.

Okná
Vymenením okna pozostávajúceho z jedného skleného panela za okno s dvomi sklenými panelmi môžme zabrániť stratám tepla. Či je nutné vymeniť i rám okna, o tom rozhoduje stav a typ okenného rámu, ako aj jeho doliehanie pri zatvorení okna.

Steny
Najviac energie sa dá ušetriť zateplením stien budovy. V prípade, že steny majú praskliny, diery alebo iné poškodenia medzi vnútornými a vonkajšími stenami, takto poškodené múry by mali byť v každom prípade zateplené zvonka.
Špeciálne hliníkové fólie odrážajúce tepelné žiarenie môžu byť inštalované na stenu za radiátory, sú funkčné a nie je ich vidieť. Teplo bude odrážané späť do izby s tým, že strata tepla cez steny sa bude minimalizovať.

Strecha a podlaha
Existujú rôzne druhy izolačných materiálov vhodné pre izoláciu podláh a striech. V prípade, že je prístup do podkrovných priestorov medzi strechou a stropom izby, podrobný prieskum určí stav izolácie. V prípade, že podkrovné priestory nie sú prístupné, izolácia môže byť inštalovaná priamo pod strop, ak to dovolí výška izby, to sa týka aj tzv. plochej strechy. Jednoduchým spôsobom izolácie podlahy je napríklad koberec.

Termostat
Jedna z najjednoduchších ciest ako ušetriť energiu je regulovanie teploty. To je možné zabezpečiť inštaláciou regulátorov tepla na radiátoroch. Nastavenie termostatu o 1 °C šetrí až 6% tepelnej energie. V izbe, ktorá sa nepoužíva dlhodobo, stačí udržiavať teplotu v miestnosti na úrovni 16 °C v porovnaní s 20 °C v obývaných priestoroch.

Ventilácia
Vhodné vetranie môže byť kľúčovým pre vyhnutie sa stratám tepla. Je lepšie vetrať izby s úplne otvoreným oknom, ale len na krátku dobu, čo zabezpečí výmenu vzduchu a nedôjde pritom k ochladeniu stien a nábytku.

Iné spôsoby šetrenia tepelnej energie
Radiátory by sa nemali zakrývať, aby sa neznižoval prestup tepla do priestoru. Umiestnením nábytku alebo závesov pred radiátory znižujete cirkuláciu tepla, ba naopak, takéto bariéry môžu byť zodpovedné za únik tepla do vonkajšieho priestoru cez steny a okná. Odstránenie týchto prekážok môže ušetriť do 10 % z energií na vykurovanie.

Nie je vhodné umiestňovať chladničku pri radiátoroch alebo v blízkosti rúry na pečenie, pretože obe zariadenia produkujú teplo a chladnička pracuje viac efektívne v chladnejšom prostredí. V prípade, že chladnička je umiestnená nevhodne v blízkosti spomínaných zariadení, je nutné dodať viacej elektrickej energie na zabezpečenie dostatočného chladenia.

Ekonomika Ďalšie informácie